månadsarkiv: juni 2016

Recipientkontrollrapport för maj

Pinnåns utlopp i Rönne å. Bilden är tagen vid recipientkontrollprogrammets provpunkt R58. Foto: Birgitta Bengtsson - Ekologgruppen
Pinnåns utlopp i Rönne å. Bilden är tagen vid recipientkontrollprogrammets provpunkt R58. Foto: Birgitta Bengtsson – Ekologgruppen

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med maj har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Proverna samlades in 17 maj. Maj månad var ovanligt varm och torr. Helgen innan provtagningen blev det dock lite svalare, men det kom inga stora regnmängder. Vinden var måttlig, östlig och det var vågigt på Ringsjön.

Vattenföringen var låg.

Vattentemperaturen varierade mellan 9 och 14 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

I Ringsjön vattnet klart och siktdjupet som störst 3,2 m i den Östra bassängen.

Mycket höga färgtal och ””starkt färgat”” vatten noterades på fyra provpunkter, samt starkt grumlat vatten och ””extremt höga”” halter av organiskt material (permtal) på en (pkt 74, Smålarpsån).

I övrigt noterades inget avvikande från det normala i månadens analyser.

Sammanfattning av recipientkontrollen 2015

2015 års redovisning av recipientkontrollen i Rönne ås avrinningsområde.Vår konsult Ekologgruppen i Landskrona AB har färdigställt rapporten av 2015 års  recipientkontrollprogrammet för Rönneåns avrinningsområde.

Rapporten är en sammanfattning av de mätdata som samlats in under året som gått. Pdf:n har dock kompletterats med resultaten från de olika undersökningarna och innehåller således även, bland annat, rapporter om inventeringen av undervattenväxter i Ringsjön, planktonundersökningar i Ringsjöns delsjöar samt bottenfaunaundersökningar på tre punkter i Ringsjöns tillrinningar: RI7 Hörbyån (vid Osbyholm), Ri9 Kvesarumsån och Ri10 Höörsån.

Ladda ner:

Dessa finns också att ladda ner tillsammans med övriga äldre rapporter på Rapportsidan.