Kommande projekt

I nuläget arbetar vi tillsammans med Höörs kommun på att dra igång ett nytt EU-projekt. Denna gång handlar det om att hitta, lyfta fram och utvärdera de ekosystemtjänster som finns i avrinningsområdet. Ansökningen håller på att skrivas. Det tänkta projektet blir ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Finland, Estland och Litauen.