Inbjudan till konferens om om vattendragsrestaurering i Lund 28-30 september

Klingavälsån efter återmeandringen. Notera åns gamla sträckning, "dikesfåran", till höger (numera igenlagd). Foto: Johan Hammar
Klingavälsån efter återmeandringen. Notera åns gamla sträckning, ”dikesfåran”, till höger (numera igenlagd). Foto: Johan Hammar

LIFE-projektet ”Målarmusslans återkomst” i samarbete med Länsstyrelsen, HaV, Karlstad universitet och Europeiska kommissionen bjuder in till internationell konferens om vattendragsrestaurering. Platsen är Grand Hotell i Lund och datumet är 28-30 september.

Konferensen, ”Restoring floodplains, habitats and connectivity by using mussels and brains”, riktar in sig på vattendragsrestaurering. Fokus ligger på återställning av livsmiljöer, fragmenteringsproblematik och återintroduktion av hotade sötvattenmusslor.

Fullt program och anmälan till konferensen finns på www.uc4lifeconference.se.

Projektet Målarmusslans återkomst arbetar i närområdet med Klingavälsån och Fyleån. Mer om projektet finns att läsa på deras hemsida, www.ucforlife.se.