Julis recipientkontroll

Bäljaneå nedströms Klippan. Foto från provpunkt R32. Flödesökningar på sommaren medför ofta att vattnet blir kraftigt färgat pga ursköljning av humusämnen, vilket syns tydligt på fotot. Lokalens vattenfärgen mättes till 350 mg Pt/l vid provtagningstillfället. Foto: Birgitta Bengtsson
Bäljaneå nedströms Klippan. Foto från provpunkt R32. Flödesökningar på sommaren medför ofta att vattnet blir kraftigt färgat pga ursköljning av humusämnen, vilket syns tydligt på fotot. Lokalens vattenfärg mättes till 350 mg Pt/l vid provtagningstillfället. Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med juli har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Proverna samlades in 12-13 juli.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt med regn och åska. Under båda provdagarna var det måttlig sydvästlig vind, växlande molnighet och ca 20 grader.

Vattenföringen var på medelnivå, stigande efter regnen.

Vattentemperaturen varierade mellan 15 och 19 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • ”Extremt höga” klorofyll a-halter uppmättes i Sätoftasjön och Östra Ringsjön.
  • I Perstorpsbäcken var vattnet ”måttligt surt” nedströms Perstorp (pkt 29) och ”surt” uppströms, där också buffringskapaciteten var” svag”.
  • Mycket höga färgtal och ”starkt färgat” vatten noterades på de flesta provpunkterna, samt starkt grumlat vatten ungefär hälften.
  • ”Extremt höga” halter av organiskt material (permtal) noterades på fem provpunkter i Klingstorpabäcken, Perstorpsbäcken och Bäljaneå.