Recipientkontroll april 2018

Dämmet vid Storarydsdammens utlopp i Ybbarpsån. Provpunkt 17 i recipientkontrollen för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson
Dämmet vid Storarydsdammens utlopp i Ybbarpsån. Provpunkt 17 i recipientkontrollen för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från april i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i april

Provtagningarna utfördes 17-18 april.

Efter påsk släppte vintern till slut sitt tag och det blev vår. Vädret som föregick provtagningen var relativt nederbördfattigt och varmt. Under provtagningsdagen var det dimma och svalt på morgonen. Fram på dagen steg temperaturen till ca 18 grader, vinden var svag, västlig och molnigheten växlande.

Vattenföringen var på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 9 och 12 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • En ”mycket hög” klorofyll a-halt uppmättes i Östra Ringsjön.
  • Vattnet var ”starkt färgat” och ”starkt grumlat” på flera av provpunkterna och den organiska halten (permtalet) ”extremt hög” på en. I övrigt noterades inte något ovanligt eller avvikande från det normala i månadens analyser.