Recipientkontrolldata till och med november

Ybbarpsån, vid Storarydsdammen. Provpunkt 17 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson
Ybbarpsån, vid Storarydsdammen. Provpunkt 17 i det samordnade recipientkontrollprogrammet för Rönne å. Foto: Birgitta Bengtsson

Proverna från recipientkontrollen i Ringsjön och Rönne å till och med november har analyserats och datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 8 och 10 november.

Vädret som föregick provtagningen var ostadigt med regn (dock inga stora mängder) helgen innan. Den 8:de när provtagningen gjordes i rinnande vatten var det växlande molnighet, svag vind och tre minusgrader, efter en kall natt. Till 10:de, när provtagningen gjordes i Ringsjön, hade det snöat. Det låg nästan en halv decimeter snö på marken, blåste en svag NO vind och var molnigt, samt nollgradigt.

Vattenföringen var högre än vid oktoberprovtagningen, ungefär på medelnivå.

Vattentemperaturen varierade mellan 1,0 och 3,8 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:
Vattnet var ovanligt klart i Ringsjöarna och siktdjupet var 4,2 m i Sätoftasjön och Östra Ringsjön, vilket är rekord för november månad.

I Perstorpsbäcken uppströms Perstorp (pkt 28) var pH lågt, och tillståndet ”surt”.

I övrigt noterades ”starkt färgat” vatten på de flesta provpunkterna, samt ”starkt grumlat” vatten på ca hälften. ”Extremt hög halt av organiskt material (permtal) uppmättes vid flera provpunkter.