Remisser på gång

 

Vi har två remisser som är aktuella att yttra sig över. Den som ligger först är Höörs kommuns förslag till ny översiktsplan. Denna är det kort om tid för att svara på. Så skynda på! För vår del är kapitlen om vatten och vattendrag de mest intressanta. Du når översiktsplansremissen på denna länk.

Remiss nummer två är Vattenmyndighetens samråd. Detta är en ganska omfattande historia, men en väldigt viktig sådan. Ta chansen att vara med och påverka hur Sverige tar hand om sitt vatten. Läs mer om samrådet på denna sida.