Säsongsavslutning, remisser, sommaraktiviteter i och på Ringsjön med mera

Besättningen plockar ihop och städar av båtarna inför sommaruppehållet. Foto: Jimmy Lindahl
Besättningen plockar ihop och städar av båtarna inför sommaruppehållet. Foto: Jimmy Lindahl

Reduktionsfisket

I onsdags förra veckan avslutades 2018 års vårsäsong. Trots ett, från fiskevårdsområdesföreningen påtvingat, fiskestopp i Östra Ringsjön under maj månad har vi fått ihop en ansenlig mängd fisk. Resultatet hittills i år är 73,9 ton, inklusive bottengarnsfångster. Med totalt 36 trålningsdagar blir det ett snitt på 1870 kg/dag!

Braxenlek x 3?

Braxenlek. Några timmar efter denna bild togs lektes det för fullt runt om i sjön. Foto: Jimmy Lindahl
Braxenlek. Foto: Jimmy Lindahl

Det verkar som att braxnarna har lekt i tre omgångar i år. Första braxenleken startade i början av maj och varade i några dagar. Ett par timmar efter att bilden till höger togs lektes det för fullt runt om i sjön. Några veckor senare drogs det igång igen. Strax innan midsommar kom nya romstinna honor och lekomgång nummer tre var ett faktum.

Fiske i Västra Ringsjön

Bottengarn fyllt till bredden med braxen, Västra Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl
Bottengarn fyllt till bredden med braxen, Västra Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl

Fram till juni månad har det ovanligt höga vattenståndet hindrat oss från att tråla i Västra Ringsjön. Med några centimeter till godo lyckades vi den fjärde juni pressa oss under bron och kunde börja ett efterlängtat och nödvändigt fiske i Västra Ringsjön. Därinne har vi fram till i onsdags tagit nästan 29 ton på 14 trålningsdagar (2 ton/dag) och drygt 6,5 ton i bottengarn.

Höstens fiske

Härnäst står det årliga provfisket på tur. Detta går av stapeln under två veckor i mitten av september. Då läggs totalt 64 bottennät och 2 pelagiska nät i våra tre delsjöar, östra och västra Ringsjön samt i Sätoftasjön. Mer information om provfisket får du här.

Ombyggnad av hytter

Samtidigt som provfisket pågår skall hytterna på våra trålbåtar göras om. De ska sänkas cirka 50 centimeter. Detta kommer att göra att vi kan spendera betydligt mer trålningstid i Västra Ringsjön. Vi räknar med att höstens trålningar startar i början av oktober.

Vill du jobba med reduktionsfisket i Ringsjön?

Är du intresserad av det vi håller på med i Ringsjön? Känner du kanske någon som är det? En av våra skeppare och en däckshand har lämnat oss för studier. Vi söker därför nytt manskap inför höstsäsongen. och det går bra att skicka en ansökan redan nu.
För dig som är intresserad av att söka skeppartjänsten har vi krav på att man måste inneha Fartygsbefäl klass VIII . Som däckshand behöver du tycka att det är lika roligt att jobba när det är kallt, regnigt och blåsigt som det är när det är varmt, soligt och vindstilla.
Ansökan ska innehålla ett CV och referenser. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Har du några frågor om tjänsterna så hör du av dig till arbetsledaren Jimmy Lindahl: 0709-538 175.

Rensning i sundet

Sundet mellan Östra och Västra Ringsjön har blivit både grundare och smalare genom åren. Sandbankar har bildats i båda ändar av sundet. Det är nu dags för en rensning. Sydvatten AB har en vattendom för rensning och en ansökan handläggs nu på Höörs kommun. Förhoppningsvis kommer den att godkännas under sommaren. Rensningen kommer bland annat att medföra att vi lättare kan komma in med trålbåtarna i Västra Ringsjön när vattenståndet är väldigt lågt.

Gäddfabriker i Ringsjön?

Ett fungerande gäddbestånd är viktigt för sjön ska kunna behålla sitt numera ganska klara vatten. Stora gäddor är nämligen de enda som kan ge sig efter braxnarna och hålla dem på en lagom nivå. Ringsjöns gäddor har haft det extra svårt under en lång period. Utöver att den har haft svårt att se sin bytesfisk på grund av det grumliga vattnet så har också gamla lekområden försvunnit. Förutsättningarna för gäddorna har dock kraftigt förbättrats i och med att vår reduktion av vitfisk har skapat större siktdjup. De är nu fler och i bättre kondition än de varit på många år. För att ge gäddbeståndet ännu en skjuts kan man anlägga så kallade gäddfabriker. Något som Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) framgångsrikt har genomfört på ett flertal platser, främst längs Sveriges östkust.

Utsikt över den renoverade (2006) strandängen vid Orups idrottsplats, Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Utsikt över den renoverade (2006) strandängen vid Orups idrottsplats, Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

Höörs kommun återskapade 2006 en gammal strandäng på Sätoftasjöns västra strand. Denna har under vårarna kunnat översvämmas och därmed fungerat som lekplats för många av sjöns gäddor. Mer kan dock göras för att hjälpa gäddorna att bli fler. Under våren har vi fört samtal med Sportfiskarna om möjligheter att skapa gäddfabriker kring Ringsjön. För en dryg vecka sedan guidade vi således runt två representanter (Anders Karlsson och Per Göran Jönsson) från Sportfiskarnas regionkontor Syd.
Av de platser vi tittade på fanns det ett par som ansågs ha stor potential att kunna bli fina lekplatser. Det handlade både om nyanläggning och om renovering av redan befintliga platser. Anders och Per Göran tog med sig informationen och ska nu tillsammans med Sportfiskarnas gäddfabriksexperter titta närmare på det hela.

 

Sommaraktiviteter i Ringsjön

Bad

Med mycket sol följer varmt vatten. I Ringsjön finns fyra officiella badplatser. Här provtar respektive kommun kvalitet och temperatur på vattnet varannan vecka under badsäsongen. Resultaten visas sedan på Havs- och vattenmyndighetens sida ”Badplatsen”. Här hittar du informationen om badvattenkvaliteten på Ringsjöns fyra badplatser: Gamla Boo, Sätofta (Höör), Ringsjöstrand norra (Hörby), och Sjöholmen (Eslöv).

Fiske

För den som vill försöka få någon av Ringsjöns många fiskar att hamna i stekpannan finns det mycket att ägna sig åt. Fiskekort finns att köpa på flera ställen (även online), båtar finns att hyra. All information om detta finns att hitta på Ringsjöns fiskevårdsområdesförenings hemsida. Vi önskar dig ett riktigt ”skitfiske”!

Märkning och statistikinsamling
De märkta fiskarna har en "tagg" vid ryggfenan. Foto: Richard Nilsson
De märkta fiskarna har en ”tagg” vid ryggfenan. Foto: Richard Nilsson

Om fiskelyckan står dig bi, glöm inte att kolla om fisken har ett märke fäst vid ryggfenan! Är den märkt vill vi gärna få veta det.

Glöm heller inte att lämna statistik på ditt fiske! Om du löser fiskekort online finns det möjlighet att lämna fångstrapport i mobilen. Vänligen använd den möjligheten! Fångstdata från Ringsjön behövs för att vi ska kunna få så bra koll som möjligt på hur sjön mår. Vattenrådet kommer att få ta del av statistiken. Inom kort kommer det även att finnas möjlighet att rapportera sitt fiske via fiskevårdsområdets hemsida. Lämna helst en rapport även om du, mot förmodan, går tomhänt från fiskepasset.

Åk trålbåt på Bosjöklosters Jakt- och fiskemässa

Ringsjöns vattenråd kommer att ställa ut på Skånska Jakt- & Fiskemässan på Bosjökloster sista helgen i augusti. Utöver vår monter med information kommer vi att erbjuda turer på Ringsjön med en av våra trålbåtar. Turen tar ca 30 minuter och kommer att innehålla information om vattenrådets arbete med Ringsjön. Förra året var en succé, hjälp oss att slå besöksrekordet! Välkommen till vår monter på fiskehyllan för att ställa frågor om Ringsjön och för att hämta din båtbiljett!

Examensarbete – Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd

I kandidatexamensarbetet ”Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd – Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan”  skriver lundastudenten Patrik Larssons om sin syn på hur man bör förvalta fisket i Ringsjön. Ladda ner och läs förvaltningsplanen på Lunds universitets hemsida.

Eventuellt kommer Patrik att föredra sitt arbete på ett medlemsmöte med Ringsjöns fiskevårdsområdesförening senare i höst. Medlemmar i fiskevårdsområdesföreningen bör hålla ögonen öppna efter inbjudan

Samrådsdags

Vi har blivit ombedda att inkomma med synpunkter på två remisser. Det är Havs- och vattenmyndigheten som vill veta vad vi tycker om deras förslag på miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft och Remiss gällande vägledningar för statusklassificering av ytvatten.  Hur du svarar och mer information om remisserna finns på respektive sida.