Stackarps vattenkraftverk

Stackarps vattenkraftverk

Deltagare vid seminariet ”Levande strömmande vatten inom Rönneåns avrinningsområde – Är det möjligt, och hur skulle detta påverka samhället?” besöker Stackarps kraftverk i november 2015. Foto: Richard Nilsson

Deltagare vid seminariet ”Levande strömmande vatten inom Rönneåns avrinningsområde – Är det möjligt, och hur skulle detta påverka samhället?” besöker Stackarps kraftverk i november 2015.

Seminariet var ett led i den ideella gruppen ”Arbetsgruppen för fria vandringsvägar i Rönneå”:s arbete med att få en fritt flödande å. Seminariet blev startskottet för Klippans kommun att köpa in och stänga ned kraftverken. Foto: Richard Nilsson