Hur kan JAG hjälpa till?

Problemen vi dras med i Ringsjön idag är inte en persons fel, vi är många som delar på bördan. Det innebär också att vi är många som kan och måste hjälpas åt att göra det lättare för sjön att bli så bra som möjligt. Nedan följer lite tips som man i alla fall bör tänka över om det kan vara värt att satsa på.

Minska övergödningen

Minska kemikaliepåverkan

Även om det kallas reningsverk så innebär det inte att allt renas där. Långt ifrån! Avloppsreningsverken är framförallt byggda för att rena vattnet från näringsämnen (kväve och fosfor) samt från organiskt material. Dessutom så går det inte att rena vattnet helt från dessa ämnen. Därför måste vi göra vad vi kan för att underlätta för alla processer i verken, så att de kan göra ett så bra jobb som möjligt. Det enda som ska hamna i toaletten är urin, avföring och toalettpapper. Inget annat hör hemma där! Lägg det på rätt plats i sopsorteringen i stället. Saker som spolas ned i toaletten kan orsaka att pumpar i avloppsnätet sätts igen. Detta kan göra så att avloppsvattnet, helt orenat, läcker ut i grund- och ytvatten.
Om du inte har redan, så skaffa en soptunna på toaletten. Då blir det lättare att hålla sig från att slänga saker i toastolen. Rätt sak på rätt plats!

Tvätt- och sköljmedel

Läkemedel

Andra hushållskemikalier, tvål, shampoo mm.

Bekämpningsmedel

Biltvätt