Bottengarn

Bottengarn i en vik utanför Sätofta. Foto: Richard Nilsson
Bottengarn i en vik utanför Sätofta. Foto: Richard Nilsson

Bottengarn är fasta installationer där fisken leds in via nätarmar. Man kan likna bottengarnen vid en stor ryssja. Här hittar du en fin beskrivning på hur det kan se ut.

Garnen tillhör yrkesfiskaren i sjön. Syftet med fiskarens garn är i första hand att fånga rovfisk. Därmed är placeringen av garnen inte optimerad för att fånga mört och braxen. Men, de som ändå hamnar i bottengarnen tas upp. Totalt finns ett 20-tal bottengarn utsatta, runt om i sjön. Garnen sätts vanligen ut i april och tas in i november.

2018 köpte vi även in mobila bottengarn för att bli effektivare på att fiska på lekande braxen.

I snitt fångas ca 10-12 ton braxen per år med hjälp av dessa redskap.