Bottengarn

Bottengarn i en vik utanför Sätofta. Foto: Richard Nilsson
Bottengarn i en vik utanför Sätofta. Foto: Richard Nilsson

Bottengarn är fasta installationer där fisken leds in via nätarmar. Man kan likna bottengarnen vid en stor ryssja. Här hittar du en fin beskrivning på hur det kan se ut.

Merparten av garnen i Ringsjön tillhör yrkesfisket. Syftet med fiskarens garn är i första hand att fånga rovfisk. Därmed är placeringen av garnen inte optimerad för att fånga mört och braxen. Men, de mörtar och braxnar som hamnar i bottengarnen tas upp.

I projektets början användes drygt 20 bottengarn runt om i sjön. Antalet är nu mindre (runt 13 st) och några av dem har bytts ut mot nyare varianter som har en annan typ av maskor som är mer skonsamma mot fisken. Garnen sätts vanligen ut i april och tas in i november.

2018 köpte även vattenrådet in mobila bottengarn. Dessa används för att vi ska bli effektivare på att fiska på lekande braxen, där vi inte kommer åt dem med andra redskap.

I början av projektet fångades stora mängder vitfisk i bottengarnen. Numera fångas årligen mellan 10-15 ton mört och braxen med hjälp av bottengarn.