Trålning

Under projektets första nio år hyrdes två trålbåtar in från utfiskningen i Finjasjön. De nyttjades tills de togs ur tjänst 2013. Då specialbeställdes två nya trålare i aluminium. Båtarna är speciellt utformade för biomanipulation, reduktionsfiske med hjälp av trålning, i grunda insjöar. Dessa togs i bruk i oktober 2013.

Upptag av trål efter trålning i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Upptag av trål efter trålning i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

Trålningarna genomförs i Ringsjöns tre delsjöar, Västra och Östra Ringsjön samt i Sätoftasjön.

Trålningen pågår då vattnet är isfritt och när vattentemperaturen inte är för hög. Personalen på trålbåtarna sorterar all fisk omedelbart. Braxen och mört tas upp och övrig fisk släpps tillbaka så fort som möjligt.

Vid högre vattentemperaturer (kring 25 grader) avbryts fisket för att inte onödigt stressa den rovfisk som vi råkar få i trålen. Trålningen återupptas efter sommaren när temperaturen i vattnet har blivit tillräckligt låg och fortsätter tills det blir is på sjön.

Platser och djup (>8m) som misstänks hålla rovfisk undviks i möjligaste mån. Ansträngningar görs för att minska bifångsterna av rovfisk. Rovfisk som ser medtagen ut tas om hand och får vila i balja tills den har piggnat till och kan släppas tillbaka igen.

Vi använder olika sorters trålar och kan fiska i hela vattenmassan. Våra bottentrålar är modifierade så att vi orsakar så liten påverkan på bottnen som möjligt.

Ett fiskmärkningsprojekt har utförts för att se hur vi påverkar de rovfiskar vi, då och då, trots allt får i trålen.

Fångster i trål

År dagar fångst snitt/dag
2005 66 105 255 1 595
2006 28 34 765 1 242
2007 78 81 735 1 048
2008 92 83 045 903
2009 57 54 890 963
2010 54 41 425 767
2011 93 72 990 785
2012 82 59 530 726
2013 78 80 549 1 033
2014 99 93 733 947
2015 68 78 021 1 147
2016 55 59 096 1 074
2017 74 39 336 532
2018 38 70 110 1845

Här kan du ladda ner fångststatistiken från trålningarna som utförts sedan 2005.