Trålning

Under projektets första nio år hyrdes två trålbåtar in från utfiskningen i Finjasjön. De nyttjades tills de togs ur tjänst 2013. Då specialbeställdes två nya trålare i aluminium. Båtarna är speciellt utformade för biomanipulation, reduktionsfiske med hjälp av trålning, i grunda insjöar. Dessa togs i bruk i oktober 2013.

Upptag av trål efter trålning i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Upptag av trål efter trålning i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

Trålningarna genomförs i Ringsjöns tre delsjöar, Västra och Östra Ringsjön samt i Sätoftasjön.

Trålningen pågår då vattnet är isfritt och när vattentemperaturen inte är för hög. Personalen på trålbåtarna sorterar all fisk omedelbart. Braxen och mört tas upp och övrig fisk släpps tillbaka så fort som möjligt.

Vid högre vattentemperaturer (kring 25 grader) avbryts fisket för att inte onödigt stressa den rovfisk som vi råkar få i trålen. Trålningen återupptas efter sommaren när temperaturen i vattnet har blivit tillräckligt låg och fortsätter tills det blir is på sjön.

Platser och djup (>8m) som misstänks hålla rovfisk undviks i möjligaste mån. Ansträngningar görs för att minska bifångsterna av rovfisk. Rovfisk som ser medtagen ut tas om hand och får vila i balja tills den har piggnat till och kan släppas tillbaka igen.

Vi använder olika sorters trålar och kan fiska i hela vattenmassan. Våra bottentrålar är modifierade så att vi orsakar så liten påverkan på bottnen som möjligt.

Ett fiskmärkningsprojekt har utförts för att se hur vi påverkar de rovfiskar vi, då och då, trots allt får i trålen.

Fångster i trål

År dagar fångst (kg) snitt/dag
2005 66 105 255 1 595
2006 28 34 765 1 242
2007 79 81 735 1 035
2008 96 83 045 865
2009 62 54 690 882
2010 54 41 425 767
2011 95 72 990 768
2012 83 59 530 717
2013 79 80 842 1 011
2014 104 94788 911
2015 68 78 021 1 147
2016 68 59 096 869
2017 74 39 336 532
2018 38 70 110 1 845
2019 103 111 535 1 083
2020 97 73 812 761
2021 107 28 585 267
2022 114 36 840 323
2023 36 19 118 531

Här kan du ladda ner fångststatistiken från trålningarna som utförts sedan 2005.