Avslutade projekt

Logotyp för ABG!

Under 2012-2014 deltog Ringsjöns vattenråd i ett Interreg IV A-projekt som hette ”Algae Be Gone!”. Detta var ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Danmark. Från Svenskt håll var det Höörs, Hörby och Eslövs kommuner, Sydvatten AB och Lunds universitet, från danskt håll var det kommunerna Allerød, Hørsholm och Rudersdal. Inriktningen var återställning av övergödda sjöar, Ringsjön och Sjælsø i Danmark. Läs mer om ABG! på projektsidan eller i slutrapporten.