Andra hushållskemikalier

Allt som du häller i avloppet kommer att påverka miljön på ett eller annat sätt. Antingen indirekt genom att det tar död på bakterier som krävs i reningsverkens och ditt enskilda avlopps reningsprocesser eller genom att de passerar orenade vidare ut i vattnet och ställer till problem. De kan även anrikas i reningsverkens slam och göra slammet giftigt.

Naturligtvis gäller detta också saker som tvål, hårvårdsprodukter och andra hygienartiklar. Välj helst sådana produkter som är miljömärkta, exempelvis Svanen, EU-Ecolabel eller Bra miljöval. Fler exempel finns hos Naturskyddsföreningen. Titta bland produkterna för ”Bra miljöval”.

Något som definitivt inte ska in i avloppsvattnet är till exempel målarfärg (även vattenbaserad!) och lösningsmedel. I övrigt så tänk efter före! Är du osäker på hur du ska handskas med ett avfall så ta kontakt med MERAB. De kan svara på hur du ska hantera dina sopor.