Hästhållning

Hästar på bete vid Västra Ringsjöns strand. Foto: Richard Nilsson
Hästar på bete vid Västra Ringsjöns strand. Foto: Richard Nilsson

Forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) påvisar att hästar kan tillföra tre gånger så mycket fosfor per hektar i en hage än vad lantbrukaren får lov att tillföra sina åkrar. Inom jordbruket är det tillåtet att tillföra 22 kg fosfor per hektar och år. I SLUs studie (intensiv hästhållning) förekom det värden som var över 100 kg per hektar och år i hästhagar! Medelvärdet låg på 60 kg. I det stora hela skulle man kunna minska fosfortillförseln till Östersjön med fyra procent om man lyckas halvera läckaget från svenska hästhagar!

Framförallt är det kring rator (där hästarna ofta väljer att släppa sin avföring) och utfodringsplatser som värdena är högst.

Det finns en del åtgärder som kan göras i och kring hästhagarna som skulle kunna minska tillförseln av fosfor till Ringsjön. Alla kan förmodligen inte göra allt, men antagligen kan man göra något. Nedan följer några av åtgärderna som rekommenderas i de olika rapporterna som finns tillgängliga.

Vad jag som hästägare kan göra för att minska risken för näringsläckage

  • Ha max tre hästar per hektar (minska risken för söndertramp av växttäcket)
  • Minimera spill och läckage från bevattning
  • Ha kantzoner med fånggrödor kring hagarna (minst 2 meter breda)
  • Mocka hagarna regelbundet (vecko- eller månadsvis)
  • Använda foderhäck för att minska spill
  • Hårdgör ytan kring utfodringsplatser
  • Byt en del av kraftfoder mot vallfoder
  • Ha hagarna på säkert avstånd till vattendrag
  • Skifta runt hagarna och använd marken till annat efter 10-20 år

Glöm heller inte att hantera gödseln på säkert sätt! Riktlinjer och regler finns hos respektive kommun.

Mer läsning och lyssning

Läs mer hos Hippson och hos Greppa näringen samt i rapporterna nedan.

Fosforläckage från hästhagar i Hågadalen – Åtgärdsförslag till den småskaliga hästhållaren av Nadja Andréewitch

Impact of horse-keeping on Phosphorus (P) concentrations in soil and water
av Mohammed Masud Parvage

Lyssna på inslaget ”Dammen vid Hästhagen hjälper Svartån att bli friskare” från Sveriges Radio P4 Örebro