Biltvätt

Naturligtvis behöver bilen tvättas för att den ska få lång livstid. Det du kan göra för att minska påverkan på miljön är att INTE tvätta den på gatan eller annan hårdgjord yta, som din asfalterade eller stensatta uppfart. Både smutsen på bilen och rengöringsmedlen innehåller ämnen som skadar miljön. Om du tvättar på hårdgjord yta så är risken stor att dessa ämnen rinner helt orenade rakt ut i ett vattendrag.
De brunnar som finns i gatan leder nämligen INTE till något reningsverk (som dessutom inte skulle rena de kemikalier som följer med tvättvattnet). De är där för att hantera dagvatten (regn) och föra det vidare till en bäck eller damm.

Välj istället att tvätta bilen på en miljöanpassad biltvätt. Där har de ett reningssystem som i alla fall tar bort de värsta föroreningarna innan vattnet går vidare till reningsverket.
Om man inte har möjlighet att ta sig till en miljöanpassad biltvätt, ställ då bilen på exv. en gräsmatta eller en grusyta när du tvättar. Då får vattnet i allfall en chans att renas lite grann innan det når grundvattnet. Se till att det inte finns någon dagvattenbrunn, bäck eller damm som tvättvattnet kan rinna ner i.

Slutligen, kom ihåg att använda de rengöringsmedel som har minst påverkan på miljön. Titta bland produkterna för ”Bra miljöval” på Naturskyddsföreningens hemsida.