Undervattensväxter

Nate i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Nate i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

Karteringar av Ringsjöns undervattensvegetation har gjorts åren 1992, 1993, 1996, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009 och 2013. Vid den senaste karteringen hittades 14 arter i Västra Ringsjön och 13 arter i Östra Ringsjön.

Totalt har 15 olika arter av undervattensväxter hittats vid se olika inventeringarna: axslinga (Myriophyllum spicatum), ålnate (Potamogeton perfoliatus), borstnate (Potamogeton pectinatus), grovnate (Potamogeton lucens) krusnate (Potamogeton crispus) och vattenpest (Elodea canadensis), gropnate (Potamogeton berchtoldii), trådnate (Stuckenia filiformis), höstlånke (Callitriche hermaphroditica), korsandmat (Lemna trisulca), nålsäv (Eleocharis acicularis), borststräfse (Chara aspera), stor näckmossa (Fontinalis antipyretica), strandpryl (Plantago uniflora), gräsnate (Potamogeton gramineus) och vattenmöja (Ranunculus aquatilis).

Historiska data

I slutet av 1800-talet befann sig ordinarie förste fiskeriassistent Filip Trybom vid Ringsjön. I Tryboms rapport ”Ringsjön i Malmöhus län, dess naturförhållanden och fiske”, från 1893 kan man läsa att han, bland annat hittade följande arter:

Batrachium elongatum, grodmöja (Batrachium trichophyllum), höstlånke (Callitriche autumnalis), borststräfse (Chara aspera), skörsträfse (Chara fragilis), styvt braxengräs (Isoetes lacustris), hårslinga (Myriophyllum alterniflorum), sjönajas (Najas flexilis), mattslinke (Nitella opaca), vattenpilört (Polygonum amphibium), krusnate (Potamogeton crispus), gräsnate (Potamogeton gramineus), grovnate (Potamogeton lucens), gäddnate (Potamogeton natans), Potamogeton nitens, ålnate (Potamogeton perfoliatus) och spädnate (Potamogeton pusillus).