Historik

Ringsjön har påverkats kraftigt genom åren. Troligen började det hela med en sjösänkning i slutet av 1800-talet. Arbetet med att försöka komma till rätta med sjöns alla problem började 1980.

Ringsjökommittén

Ringsjöns vattenråd startade som Ringsjökommittén 1980. Det sägs att startskottet utgjordes av att en av sjöns yrkesfiskare tog med en representant från Länsstyrelsen i Malmöhus län ut på en roddtur på sjön. Roddturen varade inte så länge, på grund av att det knappt gick att ro i den tjocka algblomningen. Därefter tog Länsstyrelsen initiativ till att starta Ringsjökommittén. Kommittén bildades den 17 september 1980 och kom att bestå av represenatanter från Länsstyrelsen, Höör, Hörby och Eslövs kommun, Mellanskånes planeringskommitté, LRF, fiskeorganisationerna i sjön, naturvårdsorganisationerna och villaägarföreningarna i avrinningsområdet, fiskenämnden och vattentäktsintressena.

Under 80-talet och början av 90-talet utfördes en del undersökningar och åtgärder i kommitténs regi, bland annat en utfiskning av vitfisk. Därefter övergick verksamheten till att ha en mer övervakande funktion, i form av ett recipientkontrollprogram.

Under början av 2000-talet var alla positiva effekter av de tidigare insatserna i stort sett borta och kommittén började titta på möjligheterna att göra nya åtgärder för sjön. 2003 togs ett förslag till åtgärdsprogram fram. Här gicks olika metoder och åtgärder genom. Till slut beslutades att ytterligare en utfiskning; som fick namnet ”Projekt Ringsjön”.

Ringsjöns vattenråd

Den 12 juni 2007 ombildades Ringsjökommittén till Ringsjöns vattenråd. Till grund för detta låg en vilja att ta vattendirektivets anda till Ringsjön. Dels att arbeta med att nå god status, men även att försöka nå ut till allmänheten på ett annat sätt och med annan pondus än tidigare. All verksamhet som tidigare legat under kommittén följde med in i vattenrådet.

Ringsjöns vattenråd – ideell förening

Fram till 2013 hade både kommittén och vattenrådet bestått av en samling intresserade organisationer och privatpersoner. Vid stämman den 14 januari 2013 antogs stadgarna för den ideella föreningen. Beslutet från skatteverket kom 28 augusti.