Minska övergödningen

Övergödning är ett av de större problemen för Ringsjön. Genom åren har näringstillförseln minskat, men den behöver minska ännu mer för att vi snabbare ska komma till rätta med vattenkvaliteten.

Vi har samlat lite information om hur du som fastighetsägare kan hjälpa till för att reducera läckaget av kväve och fosfor till ringsjön.