Bli medlem

Ringsjöns vattenråd finns för att främja Ringsjön och för att skapa och upprätthålla en frisk Ringsjö. Den som har intresse i detta, vill veta mer och vara med och påverka Sveriges beslut om vatten och hur det ska skötas är välkommen att bli medlem i Ringsjöns vattenråd.

Om du känner att ovanstående passar in på dig så är du varmt välkommen att skicka en ansökan om medlemskap via formuläret nedan. För närvarande är avgiften 0 kr per år. I formuläret anger du dina kontaktuppgifter samt att du godkänner att följa vattenrådets stadgar genom att kryssa i rutan.

Ta också möjligheten att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information om Ringsjön och om vatten i allmänhet. Brevet kommer ut 4-5 gånger om året. Du kan också anmäla dig till nyhetsbrevet på egen hand.

Medlemsansökan

    Jag har kontrollerat att jag angivit rätt epostadress i formuläret.

    Jag godkänner att mina uppgifter lagras.* (GDPR)

    Jag vill ha Ringsjöns vattenråds nyhetsbrev!

    Jag förbinder mig att följa vattenrådets stadgar

    *Vi använder dina uppgifter endast för att ajourhålla medlemsregistret samt för att skicka information om vattenrådets verksamhet till dig. Inga uppgifter skickas till annan part utan ditt medgivande.