Ryssjor

Jimmy Lindahl på väg att tömma en ryssja. Foto: Richard Nilsson
Jimmy Lindahl på väg att tömma en ryssja. Foto: Richard Nilsson

Ryssjor av vanlig husbehovsfiskemodell, samt ett par specialtillverkade ryssjor, används på braxnarnas lekplatser under lekperioden april-juni.