Recipientkontroll

Pipetter. Foto: Richard Nilsson
Pipetter. Foto: Richard Nilsson

En recipientkontroll är ungefär lika med en övervakning av miljöförhållanden i ett påverkat område. I vårt fall handlar det om Ringsjön och några av de vattendrag som rinner ut i sjön. Några av parametrarna som provtas är vattenkemi, siktdjup, elfiske, bottenfauna, plankton och vattenväxter i sjöar.

Kontrollen utförs samordnat med Rönneåkommitténs provtagningar i Rönne å. Recipientkontrollen utförs av upphandlad konsult. Nuvarande kontrollprogram löper 2021-2022, här kan du ladda ner programmet. Punkterna i kontrollprogrammet finns på klickbar karta.

Senaste mätdatan kan laddas ner här, i excelformat.

Institutionen för vatten och miljö på SLU har samlat data från 1940-talet fram till 2013.

SLU har även en sökbar karta för nyare data.