Om insekterna

Bottenfaunan undersöks på en lokal i Västra Ringsjön, utanför Blommeröd. Längs en linje från stranden ut i sjön, tas fem prov från botten med hjälp av en så kallad Ekmanhuggare (en slags skopa). Proverna tas på 1m, 2 m, 3 m, 4 m och 5 m djup. Proven sorteras och alla arter noteras.

Provtagningen utförs av konsult och ingår sedan några år tillbaka i recipientkontrollprogrammet.

Sedan restaureringsfisket påbörjades 2005 har antalet arter ökat. Även tätheten av predationskänsliga arter, såsom musslor, snäckor, dag- och nattsländor har ökat. Vi har också fått tillbaka ett par arter som inte synts till på några år.