Provfiskenät med fångst. Foto: Richard Nilsson

Provfiske med översiktsnät

Provfiskenät med fångst. Foto: Richard Nilsson
Provfiskenät med fångst. Foto: Richard Nilsson

Provfiske med översiktsnät utförs för att öka kunskapen om fisksamhället i sjön. De genomförs varje år i samtliga Ringsjöns delsjöar (Sätfotasjön räknas in i Östra Ringsjön). Fisket utförs sedan 2005 av vår egen personal. Totalt läggs 64 bottenstående (bentiska) nät och fyra fritt hängande (pelagiska, 0-12 meter) nät, även kallade ”skötar”.

De bentiska näten heter Nord12, är 30 meter långa och 1,5 meter höga. De består av tolv sektioner med sex olika maskstorlekar, från 5mm upp till 55 mm.
Skötarna heter Nord11, är 27,5 meter långa och sex meter höga. De har 11 sektioner med maskstorlekar mellan 6,25 mm till 55 mm. De läggs i par.

Provfiskena i Ringsjön brukar ge mellan 4-7000 fiskar per delsjö. Av dessa mäts varje fisk till närmaste millimeter. Dessutom mäts och vägs minst 100 av abborrarna och mörtarna. Övriga arter, utom gös minst 50 av varje. Vi strävar efter att mäta och väga alla gösar.

Sedan 2021 utför vi också provfiske i Kvesarumssjön.

Provfiskeresultaten rapporteras in till SLU och finns att ladda ner i den nationella databasen för provfisken i sjöar – NORS.

Länk till NORS KvesarumssjönÖstra RingsjönVästra Ringsjön

Mer att läsa om provfiske i sjöar finns på SLU.