Enskilt avlopp

Avloppsutläpp från enskilt avlopp har lett till smutsvattensvamppåväxt och i stort sett total utslagning av insektslivet i en bäck. Foto: Richard Nilsson
Avloppsutläpp från enskilt avlopp har lett till smutsvattensvamppåväxt och i stort sett total utslagning av insektslivet i en bäck. Foto: Richard Nilsson

Prioritet nummer ett är att se till så att ditt enskilda avlopp fungerar på ett så bra sätt som möjligt. Du är som fastighetsägare skyldig att se till att ditt avlopp inte förorenar (Miljöbalken 9 kap 7 §). Ett enda dåligt avlopp kan förorena en hel dricksvattentäkt eller ta död på, i stort sett, allt liv i ett vattendrag!

Alla enskilda avlopp har en begränsad livslängd. Ofta räknar man med att den ligger på ca 20 år. Kommunerna genomför inventeringar av avloppen i Ringsjöns avrinningsområde, men vänta inte på att de kommer och knackar på dörren. Vet du om att du börjar närma dig denna gräns så bör du se över dina möjligheter att förnya med bästa möjliga teknik. I nuläget kan du utnyttja det så kallade ROT-avdraget för att få ner kostnaderna.
Är ni många som bor inom området finns det kanske möjlighet att gå samman och göra en gemensamhetsanläggning. Ta kontakt med din kommuns miljöavdelning innan ni gör något arbete. För nyanläggning krävs tillstånd och för ändringar krävs det att man anmäler innan man påbörjar ändringar. Länkar till respektive kommuns miljöavdelningar hittar du nedan.

Läs mer om enskilda avlopp på avloppsguiden.se. Där finns mycket matnyttigt om hur man kan se över sitt enskilda avlopp. Bland annat hittar du checklista för enskilda avlopp  som du kan använda när du kontrollerar ditt avlopp. Du kan också höra av dig till kommunernas miljöavdelningar för mer information: Höörs kommun, Hörby kommun och Eslövs kommun.