Nyheter

Hörbyån vid Lantmännen i Hörby. Provpunkt Ri71 i recipientkontrollprogrammet för Rönneå. Foto: Birgitta Bengtsson
2024-07-15
Biotopkartering längs Hörbyån 2024
För att förbättra vår kunskap om Hörbyån har vattenrådet anlitat en konsult som ska genomföra biotopkartering längs ån. Arbetet kommer att utföras under sommaren/hösten. Konsulten kommer att vandra längs ån och notera olika företeelser som bredd, tillrinnande vattendrag, kulvertar, bottensubstrat, nedfallna träd, invasiva arter med mera. En biotopkartering görs att skapa en beskrivning av vattendraget … Fortsätt läsa Biotopkartering längs Hörbyån 2024
2024-06-19
Vattendragsvandring längs Höörsån 3 juli
Uppdatering 28/6: Vattendragsvandringar verkar vara en populär tillställning i Höör. Det har nämligen varit en anstormning av anmälningar. Roligt, tycker vi! Men, tyvärr innebär det att det praktiska maxantalet deltagare nu har nåtts och vi kan inte längre ta emot fler anmälningar. Håll ...
...............
Ringsjöns vattenråds logotyp
2024-05-07
Årsstämma 2024
Ringsjöns vattenråds medlemmar välkomnas på årsstämma. Stämman hålls 3 juni kl. 16-18. Vi ses i Hörby kommunhus. Länk till karta. Glöm helst inte att anmäla er, senast 29 maj. Välkomna! Handlingar till stämman:...
...............
2024-01-19
Slutförd förstudie kring läkemedelsrening
På Ormanäs avloppsreningsverk har det under ett års tid genomförts en förstudie för att ta reda på vilka läkemedelsrester som kommer ut i Ringsjöns vatten samt vilka metoder som kan minska utsläppen....
...............
Badbryggan nedanför Orupsberget, med den is- och snöbeklädda Sätoftasjön i bakgrunden. Foto: Richard Nilsson
2023-12-01
Is på Ringsjön
Då verkar det som att vintern har anlänt på allvar. Det hör inte till vanligheterna att Kung Bore lägger ett lock på Ringsjön redan i november! Isen ligger sedan ungefär en vecka på Sätoftasjön och på Västra Ringsjön. Det är vackert att se på, men kan vara farligt om man inte är fö...
...............
Äldre nyheter finns i nyhetsarkivet.

Välkommen till Ringsjöns vattenråd!

Ringsjöns vattenråd

Med sitt centrala läge är Ringsjön, mitt i Skåne och dess omgivningar, intressant för fiske, bad och rekreation. Ringsjön har en historik som innehåller stora problem med övergödning och återkommande algblomningar. Nutiden ser dock betydligt ljusare ut!
Arbetet med restaurering av sjön har pågått sedan början av 1980-talet, i Ringsjökommitténs regi. Ringsjökommittén ombildades 2007 till att bli Ringsjöns vattenråd, första vattenrådet i Skåne. Ringsjöns vattenråd tog över kommitténs uppgifter och har sedan dess fortsatt och utökat arbetet med att få sjön att må bättre. Dessa insatser börjar nu ge resultat i form av ökat siktdjup och ett betydligt bättre allmäntillstånd, inte bara rent vattenkvalitetsmässigt, utan även även för sjöns flora och fauna.
Utöver arbetet med sjöns restaurering så sköter vattenrådet även den samordnade recipientkontrollprogrammet för Ringsjön med tillrinningar. Ringsjöns vattenråd är också tänkt att fungera som en länk mellan allmänheten och Vattenmyndigheten Västerhavet. Vi ser därför gärna att vi blir fler medlemmar som kan bidra till att vattnet får en röst.

Flygbild över en del av Ringsjöns vattenråds område, Ringsjön och Gamla Boo - foto: Johan Hammar
Flygbild över en del av Ringsjöns vattenråds område, Ringsjön och Gamla Boo – foto: Johan Hammar

På hemsidan hittar du framförallt information om restaureringsprojektet Projekt Ringsjön. Ringsjöns vattenråd fiskar bort mört och braxen med hjälp av bland annat trålning. Detta gör vi för att få en bättre vattenkvalitet. Det finns också en del information om Ringsjöns historia och fakta om sjön och några av dess invånare, samt en hel del annat. Läs gärna våra sidor om vad man som privatperson kan göra för att vårt vatten ska må bättre! Har du svårt att hitta i menyerna går det utmärkt att använda sidan sökformulär.

Det vi för tillfället inte har någon information om är svar på frågor som till exempel vilka fiskeregler som gäller eller var man kan köpa fiskekort och hyra båtar. Istället hänvisar vi till fiskevårsdområdesföreningen och sportfiskeföreningarnas hemsidor: Ringsjöns fiskevårdsområdesförening, Eslöv Ringsjöns Sportfiskeklubb och Malmö sportfiskeklubb. Turistinformation om Ringsjön finns på Visit Mittskånes hemsida.