Nyheter

Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018.
2022-06-07
Årsstämma 2022
Ringsjöns vattenråds medlemmar välkomnas på årsstämma. Det blir 13 juni kl. 16-18. Vi ses i Höörs kommuns fullmäktigesal på Älvkullen. Länk till karta. Handlingar till stämman: Dagordning Verksamhetsberättelse och årsredovisning Information om punkt 16 på dagordningen Alla ovanstående i en zip-fil
2021-10-14
Olagligt utsatta karpar i Ringsjön
Vi misstänker att någon medvetet planterar ut karpar i sjön. Åter igen har vi fått rapporter om att karpar har fångats i yrkesfiskarnas bottengarn. Det handlar om hundratals karpar som fångats under ett par dagar i mitten av september. Förutom att utsättning av karp, utan tillstånd från L...
...............
2021-10-11
Årets provfisken är gjorda
I år har vi utökat provfisket med att ta in Kvesarumssjön i arbetet. Kvesasrumssjön har fiskats en gång tidigare, i maj 2000. Då Lunds universitet utförde ett provfiske i maj månad. Ringsjöns vattenrådet erbjöd sig att utföra ett provfiske för att uppdatera kunskapsläget. Kvesarumssjö...
...............
2021-09-01
Leader-projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön håller digitala workshops om naturturism
Är du intresserad av hur Ringsjön och Rönne å kan utvecklas med avseende på naturturism? Då kan du nu anmäla dig till Leader-projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöns tre workshops via internet. Eventuella frågor om workshopparna ställs till naturturism@engelholm.se. Välkomna på digi...
...............
Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson
2021-08-31
Välkommen till ett digitalt Vattenrådens dag 2021
Vattenmyndigheten Västerhavet och Länsstyrelsen bjuder in vattenrådsmedlemmar till Vattenrådens dag. Nedan hittar ni information om vad som ska ske och hur man anmäler sig. Sista anmälningsdag är 14 september. Eventuella frågor om dagen ställs till Frida Bengtsdotter på Vattenmyndigheten: ...
...............
Äldre nyheter finns i nyhetsarkivet.

Välkommen till Ringsjöns vattenråd!

Ringsjöns vattenråd

Med sitt centrala läge är Ringsjön, mitt i Skåne och dess omgivningar, intressant för fiske, bad och rekreation. Ringsjön har en historik som innehåller stora problem med övergödning och återkommande algblomningar. Nutiden ser dock betydligt ljusare ut!
Arbetet med restaurering av sjön har pågått sedan början av 1980-talet, i Ringsjökommitténs regi. Ringsjökommittén ombildades 2007 till att bli Ringsjöns vattenråd, första vattenrådet i Skåne. Ringsjöns vattenråd tog över kommitténs uppgifter och har sedan dess fortsatt och utökat arbetet med att få sjön att må bättre. Dessa insatser börjar nu ge resultat i form av ökat siktdjup och ett betydligt bättre allmäntillstånd, inte bara rent vattenkvalitetsmässigt, utan även även för sjöns flora och fauna.
Utöver arbetet med sjöns restaurering så sköter vattenrådet även den samordnade recipientkontrollprogrammet för Ringsjön med tillrinningar. Ringsjöns vattenråd är också tänkt att fungera som en länk mellan allmänheten och Vattenmyndigheten Västerhavet. Vi ser därför gärna att vi blir fler medlemmar som kan bidra till att vattnet får en röst.

Flygbild över en del av Ringsjöns vattenråds område, Ringsjön och Gamla Boo - foto: Johan Hammar
Flygbild över en del av Ringsjöns vattenråds område, Ringsjön och Gamla Boo – foto: Johan Hammar

På hemsidan hittar du framförallt information om restaureringsprojektet Projekt Ringsjön. Ringsjöns vattenråd fiskar bort mört och braxen med hjälp av bland annat trålning. Detta gör vi för att få en bättre vattenkvalitet. Det finns också en del information om Ringsjöns historia och fakta om sjön och några av dess invånare, samt en hel del annat. Läs gärna våra sidor om vad man som privatperson kan göra för att vårt vatten ska må bättre! Har du svårt att hitta i menyerna går det utmärkt att använda sidan sökformulär.

Det vi för tillfället inte har någon information om är svar på frågor som till exempel vilka fiskeregler som gäller eller var man kan köpa fiskekort och hyra båtar. Istället hänvisar vi till fiskevårsdområdesföreningen och sportfiskeföreningarnas hemsidor: Ringsjöns fiskevårdsområdesförening, Eslöv Ringsjöns Sportfiskeklubb och Malmö sportfiskeklubb. Turistinformation om Ringsjön finns på Visit Mittskånes hemsida.