Nyheter

Kabbleka intill Rönne å.
2023-02-23
Informationsmöte 1 mars
Den 1 mars 2023 anordnas ett allmänt informationsmöte med uppdatering om Destination Rönne å och Ringsjön. Mötet är digitalt och sker via verktyget Teams klockan 10-10.30. Destination Rönne å och Ringsjön har som projektidé att utveckla en destination för naturturism och upplevelser. Långsiktighet och hållbarhet utgör fundamentet i projektet som ska leda till företagsutveckling, ökad … Fortsätt läsa Informationsmöte 1 mars
2023-01-13
Lantbrukets filmfestival
Den 25 januari 2023 går Lantbrukets Filmfestival av stapeln för första gången och du är inbjuden!...
...............
2022-11-22
Hur ska nedmonteringen av kraftverken i Rönne å gå till?
Informationsmöte i Projekt Destination Rönne å och Ringsjön De tre kraftverken i Rönne å, Klippans kommun, ska tas bort för att återställa naturen. I ansökan, som ligger hos Mark- och Miljödomstolen, finns förslag på en metod för att montera ner kraftverken. Nu bjuder vi in till ett in...
...............
Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl
2022-11-09
Vi söker två däckshänder
Gillar du fiske, att vara ute på sjön och vill bidra Ringsjöns utveckling? Vi söker nu två däckshänder med start från januari. Som däckshand kommer du att arbeta med reduktionsfisket under cirka 20 veckor, januari-juni. Arbetsveckan är schemalagd måndag-torsdag med 10 timmars-dagar. Arbet...
...............
Vy över Häggenäsudden en tidig morgon.
2022-11-04
Årets fågelinventering 2022
Årets räkning som genomfördes den 22 september 2022 respektive den 19 oktober 2022, skriver in sig i historien som de mest talrika sedan inventeringen började år 1968. 2022 års inventering visar på numerär som ur flera jämförelser saknar motstycke i historien. Totalt 10.075 rastande fågla...
...............
Äldre nyheter finns i nyhetsarkivet.

Välkommen till Ringsjöns vattenråd!

Ringsjöns vattenråd

Med sitt centrala läge är Ringsjön, mitt i Skåne och dess omgivningar, intressant för fiske, bad och rekreation. Ringsjön har en historik som innehåller stora problem med övergödning och återkommande algblomningar. Nutiden ser dock betydligt ljusare ut!
Arbetet med restaurering av sjön har pågått sedan början av 1980-talet, i Ringsjökommitténs regi. Ringsjökommittén ombildades 2007 till att bli Ringsjöns vattenråd, första vattenrådet i Skåne. Ringsjöns vattenråd tog över kommitténs uppgifter och har sedan dess fortsatt och utökat arbetet med att få sjön att må bättre. Dessa insatser börjar nu ge resultat i form av ökat siktdjup och ett betydligt bättre allmäntillstånd, inte bara rent vattenkvalitetsmässigt, utan även även för sjöns flora och fauna.
Utöver arbetet med sjöns restaurering så sköter vattenrådet även den samordnade recipientkontrollprogrammet för Ringsjön med tillrinningar. Ringsjöns vattenråd är också tänkt att fungera som en länk mellan allmänheten och Vattenmyndigheten Västerhavet. Vi ser därför gärna att vi blir fler medlemmar som kan bidra till att vattnet får en röst.

Flygbild över en del av Ringsjöns vattenråds område, Ringsjön och Gamla Boo - foto: Johan Hammar
Flygbild över en del av Ringsjöns vattenråds område, Ringsjön och Gamla Boo – foto: Johan Hammar

På hemsidan hittar du framförallt information om restaureringsprojektet Projekt Ringsjön. Ringsjöns vattenråd fiskar bort mört och braxen med hjälp av bland annat trålning. Detta gör vi för att få en bättre vattenkvalitet. Det finns också en del information om Ringsjöns historia och fakta om sjön och några av dess invånare, samt en hel del annat. Läs gärna våra sidor om vad man som privatperson kan göra för att vårt vatten ska må bättre! Har du svårt att hitta i menyerna går det utmärkt att använda sidan sökformulär.

Det vi för tillfället inte har någon information om är svar på frågor som till exempel vilka fiskeregler som gäller eller var man kan köpa fiskekort och hyra båtar. Istället hänvisar vi till fiskevårsdområdesföreningen och sportfiskeföreningarnas hemsidor: Ringsjöns fiskevårdsområdesförening, Eslöv Ringsjöns Sportfiskeklubb och Malmö sportfiskeklubb. Turistinformation om Ringsjön finns på Visit Mittskånes hemsida.