Notdragning

Notdragning genomförs i alla sjöarna samt i Rönne ås och Snogerödsbäckens mynningar. De största fångsterna har dock tagits i båthamnen vid Ringsjöfisk. Det är främst yngel (mört) vi riktar in oss på att fånga i noten.
En not är enkelt sagt ett långt nät med en strut på mitten. Man lägger ut noten från båt och drar den sedan in mot land med hjälp av, i vårt fall, rep och handkraft. Fisken stängs in av näten och hamnar slutligen i struten.

Största fångsten med hjälp av noten är ca tre ton i ett drag.

Notdragning. Foto: Richard Nilsson
Notdragning. Foto: Richard Nilsson