Remisser och samråd

En av vattenrådens grundpelare är att allmänheten ska kunna komma till tals angående myndigheters förslag om hur man ska ta sig an olika vattenfrågor. Detta sker ofta genom att myndigheterna skickar ut sina förslag för översyn (remiss) till olika organisationer, innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Vi välkomnar därför Ringsjöns vattenråds medlemmar att höra av sig med sina synpunkter på de olika remisserna vi får in.
Om du inte är medlem men ändå vill föra din synpunkt vidare kan du lämna in din synpunkt personligen. Kontaktuppgifter finns i respektive remiss.
Vi ser dock gärna att du blir medlem i vattenrådet. Ju fler vi är desto större tyngd får våra remissvar.

Om det finns aktuella remisser ute visas de nedan. Om du vill titta på äldre remisser så finns de i en egen kategori: Inaktuella remisser.

För tillfället finns inga aktuella remisser.