Vattenvårdsplan

Ringsjöns vattenråd arbetar med att sammanställa samtliga underlag som rör vatten och vattenkvaliteten i avrinningsområdet. Dessa ska, så långt möjligt, digitaliseras och sammanställas i ett GIS. Planen ska omfatta såväl visuella presentationer av data som förslag till åtgärder.

När planen är klar skall den och GIS delas med berörda kommuner och myndigheter samt visas på hemsidan. Därmed utgör planen ett fakta- och beslutsunderlag för kommunerna och myndigheter samt ett fakta- och inspirationsunderlag för invånarna i avrinningsområdet. Utöver detta är tanken att planen skall lyfta förståelsen för att man måste arbeta med vatten över kommungränser.