Fiskmärkning

För att få en uppfattning om hur olika fiskarter rör sig mellan Ringsjöns olika delar pågår ett märkningsprojekt i samarbete med Lunds universitet.
Fisk (braxen, gös och gädda) i olika storlekar har försetts med en märkning (plasttub) i ryggfenan. Märkena är försedda med ett serienummer och kontaktuppgift.

Du kan bidra till Ringsjöns förbättring!

Märkning av en gös. Foto: Richard Nilsson
Märkning av en gös. Foto: Liselott Nilsson

För att få så bra underlag som möjligt ber vi nu om allmänhetens hjälp med insamling av information.

Om du fångar en märkt fisk önskar vi att du noterar var fisken fångades någonstans samt märkets serienummer (låt märket sitta kvar) och tar kontakt med oss. Helst via kontaktformuläret på denna sidan.

Det går naturligtvis även bra att ringa, skicka sms eller mms. Numret är 0709 – 538 177.

Finns det möjlighet att fotografera fisken och/eller märket så tackar vi inte nej till att ta del av bilder.

 

Informationen vi minst behöver ha är:

  • Märkets serienummer
  • Datum då fisken fångades
  • Var fisken fångades. Använd helst rutsystemet i kartan.
  • Om fisken återutsattes eller togs upp.

Om ni väljer att fotografera märket, vänligen var försök att fotografera så att det går att läsa serienumret!.

Kartan i båten?

Om du vill ha rutsystemet med dig ut på sjön så kan du ladda ner kartan här.

Behålla fångad fisk?

Det absolut bästa är att den märkta fisken släpps tillbaka och på så sätt eventuellt kan bli fångad igen så att mer information kan fås, men det är helt upp till dig som fiskare att välja om du vill behålla fisken (förutsatt att den håller minimimått).