Bottenfauna

Sortering av bottenfauna. Foto: Richard Nilsson
Sortering av bottenfauna. Foto: Richard Nilsson

Bottenfaunan i Ringsjön har sedan 2005 undersökts med jämna mellanrum längs en transekt i Västra Ringsjön. Som mest (2013) hittades 19 olika arter. Det ska jämföras med inventeringen 2005, då endast 12 arter hittades.

Läs rapporten från 2014 års inventering