Hur kan JAG hjälpa till?

Problemen vi dras med i Ringsjön idag är inte en persons fel, vi är många som delar på bördan. Det innebär också att vi är många som kan och måste hjälpas åt att göra det lättare för sjön att bli så bra som möjligt. Nedan följer lite tips som man i alla fall bör tänka över om det kan vara värt att satsa på.

Minska övergödningen

Ringsjöns största problem är övergödningen. Vi måste få ner mängden näring som kommer till sjön. Här får du tips om hur du som privatperson kan hjälpa till med att minska tillförseln av kväve och fosfor från enskilda avlopp och gödsling av rabatter och gräsmattor.

Minska kemikaliepåverkan

Även om det kallas reningsverk så innebär det inte att allt renas där. Långt ifrån! Avloppsreningsverken är framförallt byggda för att rena vattnet från näringsämnen (kväve och fosfor) samt från organiskt material. Dessutom så går det inte att rena vattnet helt från dessa ämnen. Därför måste vi göra vad vi kan för att underlätta för alla processer i verken, så att de kan göra ett så bra jobb som möjligt. Det enda som ska hamna i toaletten är urin, avföring och toalettpapper. Inget annat hör hemma där! Lägg det på rätt plats i sopsorteringen i stället. Saker som spolas ned i toaletten kan orsaka att pumpar i avloppsnätet sätts igen. Detta kan göra så att avloppsvattnet, helt orenat, läcker ut i grund- och ytvatten.
Om du inte har redan, så skaffa en soptunna på toaletten. Då blir det lättare att hålla sig från att slänga saker i toastolen. Rätt sak på rätt plats!

Tvätt- och sköljmedel

Genom att ändra lite på hur man doserar eller vilket medel man använder kan man göra en hel del för att minska sin inverkan på reningsverken. Till exempel behöver man i de flesta fall inte använda sköljmedel överhuvudtaget!

Läkemedel

De flesta läkemedel renas inte alls i reningsverken. De går rakt ut i naturen. Där kan de blandas och ge upphov till så kallade cocktaileffekter på djur och växter. Här får du information om hur du ska hantera läkemedel i hemmet.

Andra hushållskemikalier, tvål, shampoo mm.

Vi använder mer eller mindre dagligen kemikalier i hushållet. De flesta är så vanliga att man inte tänker på att de kan ha en inverkan på miljön omkring oss. Tyvärr är det så att oavsett vad du häller i avloppet så påverkar det miljön och förmodligen reningsverket.

Bekämpningsmedel

Roundup är ett av de vanligaste medlen som används av privatpersoner. Det är också ett av de vanligaste ämnena man hittar i rinnande vattendrag när man analyserar vattnet. Använder du någon slags bekämpningsmedel i din trädgård? Är det verkligen tvunget?

Biltvätt

Har du koll på var vattnet som du tvättar din bil med tar vägen? Står du på din uppfart eller på gatan och tvättar så är risken stor att det går rakt ut i närmaste bäck! Läs mer om hur du bör göra när du ska göra bilen fin.