För markägare

Våtmarker spelar en stor roll för hur vattnet mår. De fångar upp en hel del näringsämnen som annars skulle hamnat i Ringsjön samt utgör livsmljö för ett stort antal djur och växtarter, många hotade. I vårt arbete med att få en frisk Ringsjö hoppas vi kunna öka andelen våtmarker i avrinningsområdet.

Har du planer på vattenåtgärder?

Vi söker intresserade markägare som funderar på att anlägga en våtmark, restaurera ett dike till ursprunglig fåra eller genomföra andra vattenvårdande insatser? Har du tänkt sådana tankar är du varmt välkommen att höra av dig till oss så försöker vi hjälpa dig att komma vidare med dina planer.

Planering av våtmarksläge tillsammans med markägaren. Foto: Richard Nilsson
Planering av våtmarksläge tillsammans med markägaren. Foto: Richard Nilsson

Vår roll

Vår roll i ett tänkt projekt är mest stöttande. Vi bidrar med information, vidare kontakter med Länsstyrelsen och konsulter samt om din idé visar sig vara bra så har vi möjlighet att hjälpa till med sökande av bidrag för ett förverkligande av ditt projekt. Tyvärr har vi i vår budget inga möjligheter att bidra med rena pengar.
Vattenrådet har fått löfte av kommunerna runt sjön att, vid vissa premisser, kunna gå in som projektägare i våtmarksprojekt, i det fall markägaren inte kan eller vill.