Kvesarumsåns vattendragsgrupp

Kvesarumsåns vattendragsgrupp - logoGruppen bildades med hjälp av finansiering från Länsstyrelsen. Vi skickade personliga startmötesinbjudningar till de fastighetsägare som har fastigheter som ligger inom en buffert på 30 meter från ån (166 st). Vi fick in drygt 40 anmälningar. Vilket motsvarar nästan 25% och får anses som mycket bra.

Startmötet hölls 3 december 2009 i Södra Rörums bygdeförening, 31 fastighetsägare deltog.

Första officiella träffen för Kvesarumsåns vattendragsgrupp var 17/12 2009. Gruppen har, med hjälp av vattenrådet, genomgått utbildning, varit på studiebesök och föreläsningar. Samlingspunkten har varit Södra Rörums skola. Uppslutningen vid möten har varit runt tio – tolv personer.
Intresset var till en början stort, men har tyvärr efter hand trappats ner. Vår förhoppning är att aktiviteten åter igen kan tas upp på en mer återkommande basis.