Läkemedel

Läkemedel hör hemma i kroppen, inte i avloppet.
Läkemedel hör hemma i kroppen, inte i avloppet. Foto: FGMB
Överblivna mediciner skall lämnas på apoteket. Om de hamnar i avloppet riskerar de att påverka bakterierna som används i reningsverkens olika reningsprocesser. Men framförallt rinner läkemedel rakt genom reningsverkenverken och ut i vattendrag, sjöar och hav.
Väl ute i naturen kan de inverka mycket negativt på alla möjliga sätt. I dagsläget är det ingen som kan säga exakt vilken påverkan läkemedel har på miljön. Undersökningar görs och nya effekter upptäcks efter hand. Till exempel kan utsläppta läkemedel ändra abborrars beteende på ett radikalt sätt.

Lyssna på ett radioinslag från P4 Västernorrland om läkemedel i vatten.

Länk till reportaget på Sveriges radio.