Vattendragen

I Ringsjöns avrinningsområd hittar vi många mil rinnande vatten. Vart och ett vattendrag med sitt eget avrinningsområde. Storleksmässigt i spannet diken till åar. Störst och längst är Hörbyån med sina biflöden.