Vattendragsgrupper

Ringsjöns vattenråds definition av en vattendragsgrupp är att en det är en samling människor som är intresserade av vatten i allmänhet och ett speciellt vattendrag i synnerhet.
Tanken bakom gruppen är att vattenrådet ska kunna få en fot in på gräsrotsnivå i avrinningsområdet, att nå ut till folket längs vattendragen.

En vattendragsgrupp kan stå till tjänst med

  • Lokal kunskap – En stor del av våra vattendrag är relativt lite studerade. I gruppen får vi kontakt med de som bor och verkar längs vattnet ifråga och har i många fall gjort så under en lång tid. De kan bidra med information om förhållandena i och kring vattnet.
  • Lokalt stöd och förankring – Om vattenrådet exempelvis vill framföra synpunkter till myndigheter och vi då kan visa på att vi har just lokalt stöd och förankring så blir det lättare att få gehör för våra synpunkter.
  • Billigare och mer effektivt genomförande – Om man behöver göra en åtgärd så finns kontakterna redan där och tid kan sparas. Eventuellt kan vattendragsgruppen också hjälpa till med åtgärderna och därmed även fungera som medfinansiering.
  • Långsiktigt skydd och bevarande – Vattendragsgruppen utbildar sig i vattenfrågor och förstår innebörden av ett bra vatten och tar därför hand om sitt vattendrag.
  • Spridning av information – Vattenrådet får en kanal rakt ut till allmänheten.
Startmötet för Kvesarumsåns vattendragsgrupp. Foto: Richard Nilsson
Startmötet för Kvesarumsåns vattendragsgrupp. Foto: Richard Nilsson

Vattenrådet erbjuder, i sin tur, att ge stöd med utbildning och information om vatten samt att verka som en mellanhand till myndigheter.

Vårt mål och förhoppning är att vattendragsgrupper kan skapas i alla Ringsjöns tillrinnande vattendrag.

Känner du att detta kan vara något som tilltalar dig? Ta dig då till denna sidan för att se hur vi kan gå vidare!