Om fiskarna

Fiskarter i Ringsjön

Följande arter har vid ett eller flera tillfällen påträffats i Ringsjön: abborre, braxen, benlöja, guldfisk, gädda, gärs, gös, id, karp, lake, mal, mört, regnbåge, ruda, sarv, sik, sutare, ål, öring.

Ett, vad det verkar, väldigt svagt bestånd av signalkräfta finns också.

Bland ovanstående arter finns det några som inte har en naturlig koppling till Ringsjön. De har  troligen planterats ut av okunniga personer, eller rymt från dammar.  Det gäller guldfisk, gärs, id, karp, mal och regnbåge. Fel fiskar kan ställa till stor oreda i ekosystemet. Sköldpaddor av olika sorter har också fångats i Ringsjön.

Även gösen är inplanterad i Ringsjön. Av gamla tidningsartiklar att döma verkar de första utplanteringarna vara gjorda av Filip Trybom 1885. Trybom har även provat med utplantering av nors i Ringsjön.

Den fångade malen dna-testades och konstaterades härstamma från Emån. Alternativt från nedre Helgeån, där emåmalar har planterats in.

Sarv från Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Sarv från Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Provfiske

Provfiske med översiktsnät genomförs varje år i Ringsjön. Läs mer här.