Om fiskarna

Fiskarter i Ringsjön

Följande arter har vid ett eller flera tillfällen påträffats i Ringsjön: abborre, braxen, benlöja, gädda, gös, karp, lake, mört, regnbåge, ruda, sarv, sik, sutare, ål, öring.

Ett, vad det verkar, väldigt svagt bestånd av signalkräfta finns också.

Sarv från Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson
Sarv från Västra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Provfiske

Provfiske med översiktsnät genomförs varje år i Ringsjön. Läs mer här.