Bekämpningsmedel

Av naturliga skäl är bekämpningsmedel giftiga. Man ska dock vara på det klara med att ett visst bekämpningsmedel inte bara påverkar det som står på flaskan. Risken är stor att det även är giftigt för andra växter och djur.
Innan du använder någon slags bekämpningsmedel i din trädgård, ta en funderare på om det verkligen är nödvändigt. Finns det något annat, mer miljövänligt, sätt som du kan utnyttja? Antagligen gör det det! Råd och Rön har tittat närmare.
Om du ändå bestämmer dig för att använda ett bekämpningsmedel, var riktigt noga med att läsa och följa instruktionerna. Det är stor risk att medlet förs vidare till ställen det inte är avsett att hamna på. Till exempel kan det hamna i grundvattnet. Kanske rakt ner i din egen brunn! Väl där är det mycket svårt att bli av med.

Havs och vattenmyndigheten gav 2014 ut en rapport om undersökningar av bekämpningsmedel i Skånska vattendrag. Där får man en uppfattning om hur stort problemet med bekämpningsmedel egentligen är. Det vanligaste bekämpningsmedlet som hittas är glyfosat, den aktiva ingrediensen ibland annat Roundup. Läs rapporten här.