Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter om Ringsjöns vattenråds verksamheter och andra vattenrelaterade frågor

Årsstämma 6 maj 2021

Janauri 2021, solen skiner över skridskospåren på Sätoftasjöns is. Foto: Richard Nilsson
Janauri 2021, solen skiner över skridskospåren på Sätoftasjöns is. Foto: Richard Nilsson

Isen som ligger på bilden ovan är nu ett minne blott. Abborrarna och gäddorna har lekt. Staren och sädesärlan har anlänt. Det är vår! Därmed är det snart dags för årsstämma med Ringsjöns vattenråd.

Stämman kommer att hållas online via Microsoft Teams den sjätte maj klockan 18.00. Kallelse och dagordning är utskickat till alla medlemmar via e-post. Om någon medlem av någon anledning inte har emottagit kallelsen ber vi dig att du snarast hör av dig till sekretariatet.

Välkomna!

Inbjudan till samrådsmöte för vattenråd i Västerhavets vattendistrikt

Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp
Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna om förvaltningen av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 – 2027. Som en del i samrådet kommer vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt att genomföra digitala möten särskilt för vattenråd.

Tid

 • Tisdag 2 mars klockan 13.00 – 16.00 (anmälan senast 23 februari)
 • Torsdag 4 mars klockan 9.00 – 12.00 (anmälan senast 25 februari)

Anmälan

Välkommen med din anmälan via nedan länkar till Vattenmyndighetens hemsida. Kontrollera noga att du väljer Västerhavets distrikt och den tidpunkt du önskar. Möteslänkar kommer att skickas till alla anmälda några dagar innan mötet tillsammans med ett program.

Samrådsmöte 1 för vattenråd inom Västerhavets distrikt | Vattenmyndigheterna
Samrådsmöte 2 för vattenråd inom Västerhavets distrikt | Vattenmyndigheterna

Frågor

För att kunna förbereda med rätt kompetens på plats uppmuntrar vi att ni skickar in frågor i förväg. Antingen via anmälningsformuläret eller till kontaktpersonerna längst ner på denna sida.

Mötet syftar till att:

 • Informera om innehållet i samrådsdokumenten.
 • Du som deltagare ska känna dig motiverad att svara på samrådet.
 • Informera och inspirera om arbetet med vattenförvaltning.

Upplägg av möte

Båda mötena kommer att ha samma upplägg och innehåll och hållas digitalt via Youtube och Skype. Vi kommer att ha en gemensam introduktion och presentation av vattenmyndigheternas samrådsmaterial följt av en presentation av förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön från Havs- och vattenmyndigheten. Sedan följer en mer interaktiv del av mötet där du som deltagare har möjlighet att välja två av fem teman för mindre gruppmöten via Skype. Vi knyter ihop säcken med en gemensam avslutning.

Övergripande program

 • Introduktion (via Youtube Livestream)
 • Samrådets innehåll (via Youtube Livestream)
 • Presentation av samrådsmaterial inklusive information om hur man skickar in synpunkter, Vattenmyndigheten.
 • Åtgärdsprogram för havsmiljö (via Youtube Livestream)
 • Presentation av förslag på åtgärdsprogram för havsmiljön, Havs- och Vattenmyndigheten
 • Digitala grupprum med fem olika teman (möjlighet att välja 2 st. à 40 min) (via Skype)
 • Utveckling av vattenarbetet 2021–2027 samarbete vattenråden och kommun
 • Vandringshinder, biotopvård och kantzoner
 • Övergödning
 • Dricksvatten, miljögifter och grundvatten
 • Ekosystembaserad havsförvaltning
 • Gemensam sammanfattning och avslutning (via Youtube Livestream)

Så kan du förbereda dig

Innan mötet är det bra om du har tittat igenom samrådshandlingarna. Handlingar för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad. På denna webbplats kan du också:

Information om Havs- och Vattenmyndighetens samrådsmaterial hittar du på www.havochvatten.se/remiss-åph2020

Teknisk förberedelse

Första och sista delen av mötet kommer att sändas via YouTube Livestream. Dessa delar spelas in och kommer att ligga tillgängligt i två veckor efter mötet och nås via unik länk. Grupprummen når du via Skype-länkar och kommer inte att spelas in.

Mer information om teknik kommer i kallelsen några dagar innan mötet.

Varmt välkommen med din anmälan!

Har du frågor om samrådsmöten för vattenråd kan du kontakta:
Frida Bengtsdotter, vattensamordnare, frida.bengtsdotter@lansstyrelsen.se
Peter Nolbrant, verksamhetsutvecklare, peter.nolbrant@lansstyrelsen.se

Föreläsningar om natur- och fisketurism i nytt projekt

Projektet ”Naturturism i Rönne å och Ringsjöarna” bjuder nu in till tre kostnadsfria digitala föreläsningar för att inspirera till och lära om natur- och fisketurism.

Webbinarierna riktar sig främst till markägare, besöksnäringen och föreningslivet i området Rönne å och Ringsjön, men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse.

Föreläsningarna är en del av projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna. Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Eslöv, Hörby, Höör, Klippan, Åstorp och Ängelholm där Ängelholms kommun är projektägare. Projektet finanserias med stöd av Leader och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Webbinarier

Tre personer med stor erfarenhet kommer att belysa olika perspektiv i frågan om hur man bör tänka när man utvecklar naturturism.

Forskarperspektivet: ”Turismens grunder och framtida utveckling inom naturturism
Robert Pettersson, Etour
Måndag 25 januari klockan 18.00

Robert forskar bland annat om destinationsutveckling, hållbarhet och turismens trender. Under första tillfället i vår webbinariumserie kommer vi få en riktig djupdykning i vad turism är – varför reser man och vad vill man uppnå med resan? Robert kommer att guida oss igenom detta med särskilt fokus på naturen som reseanledning och om hur framtiden kan tänkas te sig för naturturismen i Sverige. Sista anmälningsdag är den 22 januari.

Fisketurismentreprenören: ”En väl förvaltad och förädlad fiskeresurs skapar lokal utveckling.”
Per Jobs, Fishyourdream AB
Måndag 1 februari klockan 18.00

Per är grundare och huvudägare av FishYourDream AB som sedan 15 år tillbaka driver fisketurismverksamhet på flera platser i Sverige. Under webbinariet kommer Per berätta om sina erfarenheter som fisketurismsntreprenör med särskilt fokus på vilka förutsättningar som krävs för att skapa en attraktiv och hållbar fiskedestination. Sista anmälningsdag är den 29 januari.

Fiske som destination: ”Fisketurism – lockar besökare och gynnar det lokala
Ida-Maria Rigoll, Platschef Mörrumsåns Kronolaxfiske
Måndag 8 februari klockan 18.00

Ida-Maria arbetar sedan fyra år tillbaka som platschef på Mörrums Kronolaxfiske, som idag är ett av världens mest välkända vatten för lax- och havsöringsfiske i sportfiskesammanhang. Under webbinariet kommer Ida-Maria berätta om verksamheten på Mörrums Kronolaxfiske, hur samverkan med lokalsamhället ser ut och vilka vinster som finns med fisketurism. Sista anmälningsdag är den 5 februari.

Anmälan

För att delta i ett eller flera webbinarier behöver du anmäla dig.

Inför webbinariet skickar vi sedan ut en länk som möjliggör ditt deltagande med det digitala mötesverktyget. Webbinarierna är kostnadsfria.

Mer information om projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna.

Recipientkontroll december 2020

Recipientkontroll Östra Ringsjön. Foto: Birgitta Bengtsson

2020 har nu gått över i 2021. Den sista månadsrapporteringen har skickats in från vår konsult Ekologigruppen AB. Sedan 1 januari har Calluna AB tagit över provtagningarna i Rönne å och i Ringsjön med omnejd. Vi tackar Ekologigruppen och framförallt Birgitta Bengtsson för många års trogen tjänstgöring i Ringsjöns vatten!

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från december i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Därmed är 2020 komplett och kan summeras. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Fortsätt läsa Recipientkontroll december 2020

Höststämma 2020

Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl
Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl

OBS!!! Ingen fysisk stämma kommer att genomföras. Detta på grund av restriktioner från Hörby kommun. Vi ses på Teams! Har ni problem att komma in på det digitala mötet, vänligen kontakta Gunilla Skog på 0709-538 163.

Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på höststämma torsdagen den 17 december 2020! Kallelse och dagordning har skickats ut till medlemmarna. Har du inte fått några mejl om detta? Ta då först en titt i din skräppostlåda och kontrollera om mejlen har hamnat där. Om du fortfarande inte hittar mejlen hör du av dig till Bianca på bianca.nilsson@hoor.se.

OBS! Senaste mejlet skickades den 9 december. Det mejlet innehöll en uppdaterad dagordning och en begäran om fullmakt. På grund av rådande restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att dra ner kommande stämma till ett minimum. Endast de nödvändiga punkterna tas upp. Ingen förtäring kommer att serveras på mötet.

Om du ändå vill närvara fysiskt på stämman är du naturligtvis välkommen att göra så. Styrelsen ser dock helst att antalet fysiska deltagare blir så få som möjligt.

Det kommer att ordnas så att det går att delta via online-video med hjälp av programmet Teams. Det ska gå att delta i mötet direkt i din webbläsare, inget program behöver installeras.

Glöm inte att anmäla dig och skicka in din fullmakt till stämman, senast den 14 december.

Recipientkontroll november 2020

En bro över Pinnån vid provpunkt 36 vid Pinnåns utflöde ur Åsljungasjön.
En bro över Pinnån vid provpunkt 36 vid Pinnåns utflöde ur Åsljungasjön. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från november i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Fortsätt läsa Recipientkontroll november 2020

Tips från vattenmyndigheten om hur du besvarar samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Vattenmyndighetens samrådsstämpel 2020

Den 1 november 2020–30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna om förvaltningen av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 – 2027. Som en del i samrådet kommer vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt att genomföra digitala möten för tre olika målgrupper inom distrikt, med start 2021.

 • I januari planeras för möten med kommunpolitiker.
 • I mars planeras för ett möte med vattenråd och ett möte med tjänstepersoner inom kommun och länsstyrelse.

Mer information om specifika datum och möjlighet till anmälan kommer att skickas ut via e-post innan årsskiftet.

Så kan du förbereda dig

Börja redan nu att titta igenom samrådshandlingarna. Handlingar för alla fem vattenmyndigheterna finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats: www.vattenmyndigheterna.se/samrad. På denna webbplats kan du också:

Håll dig uppdaterad

Så hittar du och din organisation rätt i samrådsmaterialet

En del av samrådsmaterialet som kan vara av särskilt intresse för vattenråd är de åtgärder i förslag till åtgärdsprogram som riktar sig till kommunerna, och även de åtgärder som riktas till länsstyrelserna. En annan del av särskilt intresse kan vara kapitel 10 i förslag till förvaltningsplan som handlar om utvecklingsbehoven för arbete med vattenförvaltning 2021–2027. Men synpunkter får självklart lämnas på alla delar av samrådsmaterialet.

I VISS kan synpunkter på enskilda vattenförekomster och tillhörande innehåll lämnas av alla, exempelvis enskilda personer utanför vattenråden. Bra att komma ihåg ifall ditt vattenråd planerar kommunikationsinsatser under samrådet.

Vattenförekomster som påverkas av vattenkraft

Under perioden 1 mars 2020 till 30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna särskilt om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft.
Det gäller påverkan från den vattenkraft som omprövas 2022–2024, enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft, NAP.

Havs- och vattenmyndighetens samråd

Parallellt med vattenmyndigheternas samråd genomför Havs- och vattenmyndigheten samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda samråden samarbetar vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring samrådet. Se information på www.havochvatten.se/remiss-åph2020.

Lämna synpunkter

Vi ser helst att ni använder det webbformulär som har tagits fram för att svara på samrådet. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet, men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation känner er berörda av. Det underlättar vår sammanställning och gör att vi enklare kan väga samman synpunkterna.
Det finns möjlighet att lämna synpunkter på enskilda vattenförekomster i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) under samrådet.

Wordmall som hjälp att fylla i svar

Som ett stöd för att underlätta processen med att ta fram synpunkter finns alla frågor samlade i ett Word-dokument. Ett tips är att arbeta i dokumentet för att sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. Word-dokumentet hittar du på webben för sidan om att lämna synpunkter.

Era synpunkter är viktiga för att de kommande årens vattenförvaltning ska baseras på ett genomarbetat och väl förankrat underlag. Vattenmyndigheterna behöver era synpunkter senast den 30 april 2021.

Tillsammans värnar vi vattnets värden!

Samråd från Vattenmyndigheten om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Vattenmyndighetens samrådsstämpel 2020

En av vattenrådens grundpelare är att allmänheten ska kunna komma till tals angående myndigheters förslag om hur man ska ta sig an olika vattenfrågor. Detta sker ofta genom att myndigheterna skickar ut sina förslag på samråd till olika organisationer, innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Medlem i Ringsjöns vattenråd

Vi välkomnar därför Ringsjöns vattenråds medlemmar att höra av sig med sina synpunkter i samrådet. Tjänstemannaberedningen kommer att ta fram ett förslag till yttrande för Ringsjöns vattenråd. Du som är medlem kommer att få förslaget skickat till dig för översyn innan det skickas in till Vattenmyndigheten . Du har då möjlighet att ta upp dina tankar kring samrådet och förslaget. Sätt dig gärna in i samrådet så fort som möjligt.

Inte medlem i Ringsjöns vattenråd

Om du inte är medlem men ändå vill föra din synpunkt vidare kan du lämna in din synpunkt personligen. Även du som är medlem i vattenrådet kan lämna din synpunkt direkt till Vattenmyndigheten. Kontaktuppgifter finns i respektive samråd.

Samråd för arbetet med att förvalta vatten

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt har sammanställt förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, miljökonsekvensbeskrivning och förvaltningsplan enligt vattenförvaltningsförordningen. Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet vattnet ska ha. Åtgärdsprogrammet anger vilka åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. Miljökonsekvensbeskrivningen anger miljöpåverkan av åtgärderna. Förvaltningsplanen beskriver arbetet med att förvalta vatten.

Var med och påverka vattenförvaltningen

Mellan den 1 november 2020 och 30 april 2021 vill Vattenmyndigheten ha dina synpunkter. Mer information om handlingarna och hur du kan svara på samrådet hittas på vattenmyndigheternas webbplats: https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

Samrådshandlingarna finns tillgängliga från och med 1 november 2020 hos vattenmyndigheterna, samtliga länsstyrelser och kommuner inom respektive vattendistrikt. Det går att lämna distriktsvisa synpunkter.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. På Vattenmyndigheternas hemsida finns all information om samrådet. https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

När samrådstiden är slut sammanställer Vattenmyndigheten synpunkterna och bedömer vilka eventuella förändringar som behöver göras. Det kan vara någon fråga Vattenmyndigheten behöver arbeta mer med eller något som behöver förtydligas. Vattendelegationen inom respektive distrikt kommer sedan att besluta om förvaltningsplan, åtgärdsprogram, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka samt miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027.

Vattenmyndigheten vill ha dina synpunkter senast 30 april 2021.

Tips och underlättande

Vi har samlat mer information, lite tips och länkar om hur man kan ta sig an samrådet i ett annat nyhetsinlägg om samrådet.

Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen och miljökonsekvensbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till uppdaterat åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen och miljökonsekvensbeskrivning av förslaget. Det uppdaterade åtgärdsprogrammet anger åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna och för att på sikt uppnå god miljöstatus för svenska havsområden. Miljökonsekvensbeskrivningen anger miljöpåverkan av åtgärderna.

Var med och påverka havsmiljöförvaltningen

Förslaget till åtgärdsprogram publiceras den 1 november 2020 och finns tillsammans med information om hur du lämnar synpunkter på: www.havochvatten.se/remiss-åph2020

Havs- och vattenmyndigheten vill ha dina synpunkter senast 30 april 2021.

Havs- och vattenmyndighetens logotyp
Havs- och vattenmyndighetens logotyp