Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter om Ringsjöns vattenråds verksamheter och andra vattenrelaterade frågor

Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018.

Årsstämma 2022

Ringsjöns vattenråds medlemmar välkomnas på årsstämma. Det blir 13 juni kl. 16-18. Vi ses i Höörs kommuns fullmäktigesal på Älvkullen. Länk till karta. Handlingar till stämman: Dagordning Verksamhetsberättelse och årsredovisning Information om punkt 16 på dagordningen Alla ovanstående i en zip-fil

Årets provfisken är gjorda

I år har vi utökat provfisket med att ta in Kvesarumssjön i arbetet. Kvesasrumssjön har fiskats en gång tidigare, i maj 2000. Då Lunds universitet utförde ett provfiske i maj månad. Ringsjöns vattenrådet erbjöd sig att utföra ett provfiske för att uppdatera kunskapsläget. Kvesarumssjön fiskades 11 augusti. Åtta provfisknät lades på kvällen. Under följande vindstilla … Fortsätt läsa Årets provfisken är gjorda

Leader-projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön håller digitala workshops om naturturism

Är du intresserad av hur Ringsjön och Rönne å kan utvecklas med avseende på naturturism? Då kan du nu anmäla dig till Leader-projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöns tre workshops via internet. Eventuella frågor om workshopparna ställs till naturturism@engelholm.se. Välkomna på digital workshop! Under tre måndagskvällar, den 13 september, den 20 september och den 4 … Fortsätt läsa Leader-projektet Naturturism Rönne å och Ringsjön håller digitala workshops om naturturism

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör för Västrehavets vattendistrikt öppnar 2019 års vattenrådsdag i Göteborg. Foto: Richard Nilsson

Välkommen till ett digitalt Vattenrådens dag 2021

Vattenmyndigheten Västerhavet och Länsstyrelsen bjuder in vattenrådsmedlemmar till Vattenrådens dag. Nedan hittar ni information om vad som ska ske och hur man anmäler sig. Sista anmälningsdag är 14 september. Eventuella frågor om dagen ställs till Frida Bengtsdotter på Vattenmyndigheten: frida.bengtsdotter@lansstyrelsen.se, telefon: 010-224 52 11 Inbjudan Efter ett års uppehåll är det äntligen dags att arrangera … Fortsätt läsa Välkommen till ett digitalt Vattenrådens dag 2021

Ringsjöns vattenråds logo

Brunifieringsproblemet i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har gjort en sammanställning över brunifieringsproblemet i Skåne, både för jordbruksvatten och skogsvatten (huvudsakligen kalkade målområden). I sammanställningen har man utnyttjat SMHI:s vattenwebb för markanvändningsdelar. Tanken har varit att vatten med en andel jordbruksmark som är ungefär lika med eller större än andelen skogsmark ska platsa som ”domineras av jordbruksmark i avrinningsområdet”. Ett … Fortsätt läsa Brunifieringsproblemet i Skåne

Läkemedel som riskerar att hamna i avloppet. Foto: Pöllö

Ny studie om läkemedelsutsläpp från skånska reningsverk

Studien är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Högskolan Kristianstad och är en del i Länsstyrelsens miljöövervakning av läkemedelssubstanser. Huvudfrågan har varit att ta fram en regional arbetsmetod för att prioritera skånska reningsverk vad gäller uppgradering till avancerad rening utifrån recipientpåverkan. Vattenanalyser vid sju reningsverk i Skåne visar på betydande utsläpp av läkemedel. … Fortsätt läsa Ny studie om läkemedelsutsläpp från skånska reningsverk

Janauri 2021, solen skiner över skridskospåren på Sätoftasjöns is. Foto: Richard Nilsson

Årsstämma 6 maj 2021

Isen som ligger på bilden ovan är nu ett minne blott. Abborrarna och gäddorna har lekt. Staren och sädesärlan har anlänt. Det är vår! Därmed är det snart dags för årsstämma med Ringsjöns vattenråd. Stämman kommer att hållas online via Microsoft Teams den sjätte maj klockan 18.00. Kallelse och dagordning är utskickat till alla medlemmar … Fortsätt läsa Årsstämma 6 maj 2021

Vattenmyndigheten Västerhavets logotyp

Inbjudan till samrådsmöte för vattenråd i Västerhavets vattendistrikt

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna om förvaltningen av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 – 2027. Som en del i samrådet kommer vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt att genomföra digitala möten särskilt för vattenråd. Tid Tisdag 2 mars klockan 13.00 – 16.00 (anmälan senast 23 februari) Torsdag 4 mars klockan … Fortsätt läsa Inbjudan till samrådsmöte för vattenråd i Västerhavets vattendistrikt

Föreläsningar om natur- och fisketurism i nytt projekt

Projektet ”Naturturism i Rönne å och Ringsjöarna” bjuder nu in till tre kostnadsfria digitala föreläsningar för att inspirera till och lära om natur- och fisketurism. Webbinarierna riktar sig främst till markägare, besöksnäringen och föreningslivet i området Rönne å och Ringsjön, men alla som är intresserade är välkomna att anmäla sitt intresse. Föreläsningarna är en del … Fortsätt läsa Föreläsningar om natur- och fisketurism i nytt projekt