Provfiske 2023

Ett provfiskenät från 2023 års provfiske i Västra Ringsjön. Foto: Jimmy Lindahl

Resultat av provfisket

Årets provfiske startade den 11 september och pågick fram till och med den 21 september. Totalt lades det i 64 bottennät (40 i Östra och 24 i Västra Ringsjön) samt åtta så kallade skötar (nät som fiskar från ytan) över djuphålan i Östra Ringsjön.

Fisket i Västra Ringsjön avlöpte utan större problem. Vädret var lugnt och varmt. Så var inte fallet när näten skulle läggas i Östra Ringsjön. De flesta dagar var det, på grund av friska vindar, gränsfall på om man skulle gå ut. Det lyckades dock till största delen. Problem uppstod tyvärr under andra nattens fiske med skötarna. De hårda vindarna ledde till att hela anordningen flyttade på sig, med resultat att skötarna hamnade på fel djup. Det har därför fångat mer fisk än vad de borde.

Det var stora rörelser i vattnet under fisket i Östra Ringsjön och i Sätoftasjön. En hel del undervattensväxter satt i några av näten när de togs upp. Framförallt i de nät som legat på de djupare platserna.

Provfisket är ännu inte detaljstuderat, men överlag ser det ut som ett liknade resultat som 2022. Abborrarna regerar i både Östra och i Västra. Det verkar finns ett stort bestånd av stora abborrar.

En gärs fångades för ett par år sedan i ett nät vid provfiske i Västra Ringsjön. Den fanns då aldrig tidigare noterad från Ringsjön. Årets provfiske visar att den har spritt sig. Det fångades nu gärs även i Östra Ringsjön. Det är oklart om tillkomsten av gärs kommer att ha någon betydelse för sjön.

Vid provfiske mäter man även siktdjup. I Västra Ringsjön uppmättes hela 2,7 meters siktdjup. Det är ett rekord för siktdjup i september! I Östra Ringsjön mättes siktdjupet till 1,6 m under provfisket.

Septemberrekordet för siktdjup höll sig i hela två veckor. Vid en mätning 28 september mättes hela 3,15 meter i Västra Ringsjön.

Västra Ringsjön – Bottennät

ArtAntalVikt (g)Antal/Nät Vikt/Nät Antal %Vikt %
Abborre 3 633113 612,3151,44 733,877,978
Mört89925 240,337,51051,719,317,3
Gers770,90,33,00,20,0
Gös1173 372,34,9140,52,52,3
Gädda42 328,60,297,00,11,6
Sarv4981,70,240,90,10,7
Totalt4 664145 606,1194,36 066,9100100

Östra Ringsjön – Bottennät

ArtAntalVikt (g)Antal/NätVikt/NätAntal %Vikt %
Abborre2 67866 350,167,01 658,1877,958,5
Mört60838 05015,2951,317,733,5
Gös1327 201,23,3180,03,86,3
Braxen91 141,50,228,50,31,0
Gers4491,30,112,30,10,4
Lake165,40,01,60,00,1
Sutare1400,01,00,00,0
Sik11180,03,00,10,0
Gädda240,40,11,00,10,0
Total3 436113 497,985,92 837,4100100

Östra Ringsjön skötar

ArtAntalVikt (g)Antal/Nät Vikt/Nät Antal %Vikt %
Abborre 8653 719432,51 859,587,362,9
Mört118172359,0861,511,929,1
Gös2161,08,00,20,3
Braxen1270,513,50,10,5
Sik54292,5214,50,57,3
Totalt9915 194495,52 957100100

Notera att siffrorna för skötarna är från första nattens fiske (0-3 meter). Andra nattens fiske skedde på fel djup. Dessa siffror har strukits.

Inrapportering till Sveriges lantbruksuniversitet

Data från årets provfisken är inskickade till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Data finns nu i den nationella databasen för sjöprovfisken, NORS. Rapporter med mer ingående dragning av provfiskena kommer att tas fram så småningom.

Se samtliga data från provfisket i Östra Ringsjön och i Västra Ringsjön.

Standardiserat provfiske med översiktsnät görs för att vi ska få en uppfattning om hur det står till med fiskbestånden. Resultaten ligger också till grund för bedömning av ekologisk status enligt vattendirektivet. Läs mer om provfisket i Ringsjön.