Kategoriarkiv: Nyheter

Nyheter om Ringsjöns vattenråds verksamheter och andra vattenrelaterade frågor

Trålbåtarna Östen och Västen i väntan på varmare väder och öppet vatten. Foto: Jimmy Lindahl

Höststämma 2020

OBS!!! Ingen fysisk stämma kommer att genomföras. Detta på grund av restriktioner från Hörby kommun. Vi ses på Teams! Har ni problem att komma in på det digitala mötet, vänligen kontakta Gunilla Skog på 0709-538 163. Ringsjöns vattenråd hälsar alla medlemmar välkomna på höststämma torsdagen den 17 december 2020! Kallelse och dagordning har skickats ut … Fortsätt läsa Höststämma 2020

Vattenmyndighetens samrådsstämpel 2020

Tips från vattenmyndigheten om hur du besvarar samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Den 1 november 2020–30 april 2021 samråder vattenmyndigheterna om förvaltningen av sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten 2021 – 2027. Som en del i samrådet kommer vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt att genomföra digitala möten för tre olika målgrupper inom distrikt, med start 2021. I januari planeras för möten med kommunpolitiker. I mars planeras för ett … Fortsätt läsa Tips från vattenmyndigheten om hur du besvarar samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Vattenmyndighetens samrådsstämpel 2020

Samråd från Vattenmyndigheten om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

En av vattenrådens grundpelare är att allmänheten ska kunna komma till tals angående myndigheters förslag om hur man ska ta sig an olika vattenfrågor. Detta sker ofta genom att myndigheterna skickar ut sina förslag på samråd till olika organisationer, innan ett slutgiltigt beslut fattas. Medlem i Ringsjöns vattenråd Vi välkomnar därför Ringsjöns vattenråds medlemmar att … Fortsätt läsa Samråd från Vattenmyndigheten om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Havs- och vattenmyndighetens logotyp

Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen och miljökonsekvensbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till uppdaterat åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen och miljökonsekvensbeskrivning av förslaget. Det uppdaterade åtgärdsprogrammet anger åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna och för att på sikt uppnå god miljöstatus för svenska havsområden. Miljökonsekvensbeskrivningen anger miljöpåverkan av åtgärderna. Var med och påverka havsmiljöförvaltningen Förslaget till åtgärdsprogram publiceras den 1 … Fortsätt läsa Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen och miljökonsekvensbeskrivning

Vy över Östra Ringsjön

Recipientkontroll oktober 2020

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från oktober i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat. Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan. Kommentarer om provtagningarna i oktober Provtagningarna utfördes den 13 oktober. Vädret som föregick … Fortsätt läsa Recipientkontroll oktober 2020

Lågt vattenstånd vid Västra Ringsjön

Recipientkontroll augusti och september 2020

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från augusti och september i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat. Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan. Kommentarer om provtagningarna i augusti Provtagningarna utfördes den 11 och 12 … Fortsätt läsa Recipientkontroll augusti och september 2020

Restaurering av Storarydsdammens dammvall. I Storrarydsdammen finns provpunkt R17 i Ringsjöns vattenråd och Rönneåkommitténs samordnade recipientkontroll. Foto: Birgitta Bengtsson

Recipientkontroll juli 2020

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från juli i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Datan finns att ladda ner i excelformat. Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan. Kommentarer om provtagningarna i juli Provtagningarna utfördes 15 juli. Det var ostadigt väder; … Fortsätt läsa Recipientkontroll juli 2020