Vattendagsvandringar längs Hörbyån och Höörsån

Välkommen att vandra längs Hörbyån den 2 maj och den 8 maj längs med Höörsån! Du kommer få lära dig massor om de två åarnas djur- och växtliv.

De två vandringarna är arrangerade av Ringsjöns Vattenråd, Höörs och Hörby kommuner och Naturskyddsföreningarna i Höör och Hörby.

Vandringen längs Hörbyån – 2 maj

Bild på Hörbyån.
FOTO: Matilda Lundahl Wigrup.

Vandringen startar på parkeringen vid ICA klockan 18.00 och avslutas vid Råby Hällor klockan 20.00. Vandringen är ungefär 2 km.

Under vandringen stannar vi till och lyssnar på Lena Vought som delar med sig av sin kunskap om ån. Lena är limnolog, expert på livet i sötvattensmiljöer. Det kommer handla om åns ekologi och funktion i nutid och dåtid. Vi avslutar med att grilla korv och håva efter småkryp vid grillplatsen i Stenskogen nära Stampvägen. Barn som vill delta i håvningen ska vara i vuxens sällskap.

Anmäl dig till vandringen längs Hörbyån senast 27 april

Deltagandet är kostnadsfritt, men vi vill ha din anmälan senast 27 april. Vi bjuder på korv med och utan kött, och har med oss utrustning för håvning. Om vädret blir riktigt dåligt kommer vandringen ställas in.

Anmälan görs till mikael.ulvholt@horby.se eller via kommunens växel 0415 – 37 80 00. 

Vandringen längs Höörsån – 8 maj

Bild på Höörsån
FOTO: Richard Nilsson

Vandringen startar på gräsmattan bakom Höörs polishus klockan 18.00 och avslutas i Stenskogen nära Stampvägen klockan 20.00. Vandringen är ungefär 2 km, underlaget är mestadels plant.

Under vandringen stannar vi till och lyssnar på Lena Vought som delar med sig av sin kunskap om ån. Lena är limnolog, expert på livet i sötvattensmiljöer. Det kommer handla om åns ekologi och funktion i nutid och dåtid. Vi avslutar med att grilla korv och håva efter småkryp vid grillplatsen i Stenskogen nära Stampvägen. Barn som vill delta i håvningen ska vara i vuxens sällskap.

Anmäl dig till vandringen längs Höörsån senast 4 maj

Deltagandet är kostnadsfritt, men vi vill ha din anmälan senast 4 maj. Vi bjuder på korv med och utan kött, och har med oss utrustning för håvning. Om vädret blir riktigt dåligt kommer vandringen ställas in.

Anmälan görs via e-post till asa.abrahamsson@hoor.se eller på telefon till Medborgarcenter på tel 0413-280 00.