2016 års recipientkontroll är klar

Hörbyån vid Lantmännen i Hörby. Provpunkt Ri71 i recipientkontrollprogrammet för Rönneå. Foto: Birgitta Bengtsson
Hörbyån vid Lantmännen i Hörby. Provpunkt Ri71 i recipientkontrollprogrammet för Rönneå. Foto: Birgitta Bengtsson

Årets sista provtagning och analys i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde är avklarade. Datan finns nu att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om månadens provtagning

Provtagningarna utfördes 14 december.

Vädret som föregick provtagningen var relativt milt och växlade mellan fina dagar och småregniga (dock inga stora mängder). Under provtagningsdagen var det soligt och klart, med en svag nordlig vind och nollgradigt.

Vattenföringen var relativt låg för årstiden (ungefär på medelnivå).

Vattentemperaturen varierade mellan ca 3 och 4 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:
”Starkt färgat” vatten noterades på ett par provpunkter, samt ”starkt grumlat” vatten på knappt hälften. ”Extremt hög halt av organiskt material (permtal) uppmättes vid en provpunkt (Smålarpsån, pkt 74).

I Hörbyån, norra armen (pkt Ri72) uppmättes en ”extremt hög” totalkvävehalt.