Trålning

Under projektets första nio år hyrdes två trålbåtar in från utfiskningen i Finjasjön. De nyttjades tills de togs ur tjänst 2013. Då specialbeställdes två nya trålare i aluminium. Båtarna är speciellt utformade för biomanipulation, reduktionsfiske med hjälp av trålning, i grunda insjöar. Dessa togs i bruk i oktober 2013.

Upptag av trål efter trålning i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Upptag av trål efter trålning i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

Trålningarna genomförs i Ringsjöns tre delsjöar, Västra och Östra Ringsjön samt i Sätoftasjön.

Trålningen pågår under 22 veckor per år, då vattnet är isfritt och när vattentemperaturen inte är för hög. Personalen på trålarna sorterar fisken, brax och mört tas upp och övrig fisk släpps tillbaka. Den återsläppta fisken har svårare att klara den stress som fångsten orsakar om vattentemperaturen är för hög (ca 22-25 grader). Ju kallare vatten desto större andel fisk överlever återutsättningen. Trålningen återupptas efter sommaren när temperaturen i vattnet har blivit tillräckligt låg och fortsätter tills det blir is på sjön.

Platser och djup som misstänks hålla rovfisk undviks i möjligaste mån. Ansträngningar görs för att minska bifångsterna av rovfisk. Ett fiskmärkningsprojekt har utförts för att se hur vi påverkar de rovfiskar vi, då och då, trots allt får i trålen.