Trålning

Under projektets första nio år hyrdes två trålbåtar in från utfiskningen i Finjasjön. De nyttjades tills de togs ur tjänst 2013. Då specialbeställdes två nya trålare i aluminium. Båtarna är speciellt utformade för biomanipulation, reduktionsfiske med hjälp av trålning, i grunda insjöar. Dessa togs i bruk i oktober 2013.

Upptag av trål efter trålning i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson
Upptag av trål efter trålning i Sätoftasjön. Foto: Richard Nilsson

Trålningarna genomförs i Ringsjöns tre delsjöar, Västra och Östra Ringsjön samt i Sätoftasjön.

Trålningen pågår då vattnet är isfritt och när vattentemperaturen inte är för hög. Personalen på trålbåtarna sorterar all fisk omedelbart. Braxen och mört tas upp och övrig fisk släpps tillbaka så fort som möjligt.

Vid högre vattentemperaturer (kring 25 grader) avbryts fisket för att inte onödigt stressa den rovfisk som vi råkar få i trålen. Trålningen återupptas efter sommaren när temperaturen i vattnet har blivit tillräckligt låg och fortsätter tills det blir is på sjön.

Platser och djup (>8m) som misstänks hålla rovfisk undviks i möjligaste mån. Ansträngningar görs för att minska bifångsterna av rovfisk. Rovfisk som ser medtagen ut tas om hand och får vila i balja tills den har piggnat till och kan släppas tillbaka igen.

Vi använder olika sorters trålar och kan fiska i hela vattenmassan. Våra bottentrålar är modifierade så att vi orsakar så liten påverkan på bottnen som möjligt.

Ett fiskmärkningsprojekt har utförts för att se hur vi påverkar de rovfiskar vi, då och då, trots allt får i trålen.

Fångster i trål

Årdagarfångstsnitt/dag
200566105 2551 595
20062834 7651 242
20077881 7351 048
20089283 045903
20095754 890963
20105441 425767
20119372 990785
20128259 530726
20137880 5491 033
20149993 733947
20156878 0211 147
20165559 0961 074
20177439 336532
20183870 1101845

Här kan du ladda ner fångststatistiken från trålningarna som utförts sedan 2005.