Medlemmar, recipientkontroll och isläget

På stämman i november beslutades att medlemsavgiften sätts till noll kronor. Medlemsmatrikeln kommer i fortsättningen att utgöras av en epostlista. För att hålla reda på vem som är medlem kommer det varje år att göras ett utskick via mail. Där får man bekräfta att man vill vara kvar som medlem i Ringsjöns vattenråd. Uteblivet svar på mailet tolkas som önskan om utträde.

Vi har också underlättat för godkännandet av nya medlemmar. Stadgarna säger att ”Ansökan om medlemskap i Vattenrådet ska göras skriftligen till rådets styrelse, som avgör om ansökan ska bifallas.”. Enligt styrelsebeslut i november 2015 så delegeras godkännandet av nya medlemmar till vattenrådets sekreterare. Detta kortar ner tiden för beslut. Dock gäller fortfarande stadgeskrivningen ”Ansökan ska innehålla en förbindelse att uppfylla de skyldigheter som enligt dessa stadgar gäller för medlemskap.” Läs mer om medlemskap på denna sidan.

Recipientkontrollen

2015 var sista året på upphandlingsperioden för recipientkontrollen. I december handlades det nya kontrollprogrammet upp. Uppdraget gick till Ekologgruppen i Landskrona AB. Det är samma konsult som skött recipientkontrollen under förra programperioden. Du kan läsa mer om recipientkontrollen och ta del av resultaten på denna sidan.

Kruddarebäckens halvfrusna utlopp i Östra Ringsjön
Kruddarebäckens halvfrusna utlopp i Östra Ringsjön. Foto: Richard Nilsson

Vinterskrud

Slutligen konstaterar vi att vintern nu slagit sitt grepp även om Skåne. Sätoftasjön och delar av Västra Ringsjön har haft is ett tag, medan Östra Ringsjön lade sig häromdagen. Isen är lockande att ge sig ut på, men var försiktig när du gör så! Sjön är känd för att ha förrädisk is. Istjockleken kan variera mycket över sjön! Gå helst inte ut ensam och se till att ha isdubbarna lättillgängliga. Det tar inte många tiondelar innan man ligger i vattnet! Läs mer om isvett på Svenska livräddningssällskapets hemsida.

För den som vill få en bättre uppfattning om aktuellt isläge kan man gå in på Pimpelforum. De uppdaterar löpande isläget för några sjöar, varav Ringsjön är en.