Protokoll från höststämman 2018

Protokoll från Ringsjöns vattenråds höststämma på Höörs kommun, 19 november 2018.Höststämman hölls 19 november på Höörs kommun och var välbesökt. Vi välkomnade ett par nya medlemmar, samt hälsade  Naturskyddsföreningen i Höör välkomna tillbaka efter några år av vilande. Anders Karlsson från Sportfiskarna delade med sig av Sportfiskarnas syn på Ringsjön. Närmare information om innehållet på stämman finns att läsa i protokollet.

Äldre protokoll från stämmor och styrelsemöten finns samlade här.