Protokoll och presentationer från årsstämman 2018

Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018.
Per Nyström håller föredrag om utfiskningens inverkan på fisk och sjöfågel i Ringsjön på Ringsjöns vattenråds årsstämma 31 maj 2018. Foto: Richard Nilsson

Årsstämman hölls på Höörs kommun 31 maj kl. 17.00.  De närvarande fick höra Richard Nilsson berätta om året som gått i recipientkontrollprogrammet. Per Nyström från Ekoll AB föredrog om deras rapporter om vårt reduktionsfiske samt om sammanställningen av simfågelundersökningarna. Därefter var det Romina Martins, från Aquacross, tur att berätta om EU-projektet Aquacross.

Protokollet från stämman finns att ladda ner här.

Redovisningen av Ekologgruppens årsrapport: Presentation av recipientkontrollens årsrapport 2017

 

 

Per Nyströms föredrag: Presentation av rapporter om utfiskning och sjöfåglar i Ringsjön

 

 

Romina Martins föredrag: Presentation: Att förstå övergödning och återskapa god vattenkvalitet i Ringsjön och Rönne å – med hjälp av ekosystemtjänster och resiliens