Protokollet från stämman är upplagt

Protokoll från Ringsjöns vattenråds höststämma på Hörby kommun, 18 november 2016.Då finns protokollet från vattenrådets höststämma på Hörby kommun 18/11 att ladda ner. Protokollet är godkänt av justeringsmännen, men ännu inte påskrivet.

Äldre protokoll från stämmor och styrelsemöten finns samlade här.