Recipientkontroll december 2018

Vy över recipientkontrollens provpunkt R22 vid Herravadskloster. Foto: Birgitta Bengtsson
Vy över recipientkontrollens provpunkt R22 vid Herravadskloster. Foto: Birgitta Bengtsson

Nedan presenteras kommentarerna kring provtagningarna från december i recipientkontrollprogrammet för Ringsjöns och Rönne ås avrinningsområde. Detta innebär att hela årets provtagningar och analyser nu är slutförda och summeringar låter sig göras. Datan finns att ladda ner i excelformat.

Äldre data har vi samlat hos Rönneåns vattenråd. Mer information om den samordnade recipientkontrollen har vi lagt på denna sidan.

Kommentarer om provtagningarna i december

Provtagningarna utfördes 11 december.

Vädret som föregick provtagningen var växlande – med en del regn helgen innan. När provtagningen utfördes var det molnigt med regnskurar och temperaturen var ca 4 grader. Vinden var måttlig, nordlig och det var vågigt på Ringsjön.

Vattenföringen i vattendragen hade stigit efter regnet och var ungefär på medelnivå. Vattenståndet i Ringsjön var fortfarande lågt.

Vattentemperaturen varierade mellan 3,6 och 5,7 grader.

Att notera från provtagningsomgången är att:

  • Klorofyll a-halten var ”extremt hög” i Västra Ringsjön.
  • Buffringskapaciteten i Smålarpsån (pkt74) var svag (låg alkalinitet).
  • Vattnet var ”starkt färgat” och ”starkt grumlat” på flera av provpunkterna.
  • ”Extremt höga totalkvävehalter uppmättes på tre provpunkter (pkt Ri71, Ri72 och 73). I Hörbyåns södra arm (Ri72) var den årets högsta (16000 mg/l). Höga totalkvävehalter i december har även registrats i andra vattendrag (tex. Saxån och Höjeå). Orsaken är troligen en ursköljningseffekt, efter den långa perioden med låga flöden.